47 DE CANDIDATI S-AU RETRAS DIN EXAMENUL DE TITULARIZARE

by Cosmin Mihuta

Astăzi, 21 iulie 2014, s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate, pentru anul şcolar   2014 – 2015. Concursul s-a organizat Conform metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5451/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare. În judeţul Arad locaţiile pentru concurs au fost Liceul Tehnologic de Electronică şi Automatizări „ Caius Iacob” Arad, Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad şi Şcoala Gimnazială Nr. 5 Arad.

Numărul total de candidaţi înscrişi la concurs, în judeţul Arad, a fost de 786 , dintre care au fost validaţi pentru susţinerea probei scrise 744 candidaţi.

Proba scrisă s-a  susţinut pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, iar durata de redactare a lucrării a fost de 4 ore. S-au susţinut probe scrise la 45 de discipline, cu 50 de tipuri de subiecte.

Conform Metodologiei precizate, candidaţii aveau dreptul să se retragă, în baza unei declaraţii şi să predea lucrarea şi subiectul după cel puţin o oră de la începerea probei. În aceste situaţii, lucrările nu sunt evaluate, candidaţii apar în statistici cu starea de retraşi. Dintre cei 744 candidaţi validaţi pentru concurs, 683 au fost prezenţi, iar absenţi – 61. Nu mai puţine de 47 de candidaţi s-au retas din examen – 45 din motive personale, 2 din motive medicale.

Interesant este faptul că niciun candidat nu a fost eliminat. Lucrările vor fi evaluate în centre naţionale de evaluare, stabilite de M.E.N.

Conform Ordinului M.E.N. nr. 5451/ 2013,  afişarea rezultatelor  se va face în 25.07.2014. Rezultatele concursului se vor afişa atât la sediul unităţii de învăţământ în care s-a desfăşurat proba scrisă, cât şi la sediul ISJ Arad.

Facebook Comments