PRIMA ETAPA DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR INCEPE ASTAZI

by Cosmin Mihuta

Părinții pot completa și depune online sau la unitatea de învățământ în perioada 24 februarie – 14 martie cererile de înscriere a copiilor lor pentru anul școlar 2014-2015, potrivit calendarului aprobat de Ministerului Educației Naționale. Înscrierea se va face de luni până vineri, între orele 8,00 și 20,00, și sâmbătă, între 8,00 și 13,00.

Între 18 și 28 februarie va avea loc în fiecare unitate de învățământ „Ziua porților deschise” iar în 17-28 februarie, organizarea în unitățile de învățământ preșcolar a informării părinților.

Între 18 februarie și 13 martie va fi comunicat rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

În 17 martie va avea loc procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

Între 18 și 20 martie se va face admiterea sau respingerea cererilor la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare.

De asemenea, în 21 martie va avea loc procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea la școala de circumscripție.

În zilele de 21 și 22 martie va fi afișat numărul de locuri rămase libere.

Potrivit MEN, între 25 martie și 4 aprilie se vor depune cererile-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru a doua etapă de părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

În data de 11 aprilie va avea loc afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale cu copii înscriși în clasa pregătitoare.

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratele școlare a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ se va face în intervalul 14 — 18 aprilie.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul 2013-2014 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I prevede că între 24 februarie și 14 martie se vor depune solicitările de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective.

Între 25 martie și 4 aprilie se vor depune solicitările de înscriere de către părinții care vor înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea.

În data de 11 aprilie se va face afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.

 

 

Sursa: http://www1.agerpres.ro/social/2014/02/24/prima-etapa-de-inscriere-in-invatamantul-primar-incepe-luni-07-56-37.

Facebook Comments