Păcănelele, interzise în tot județul Arad, cu excepția municipiului

by Florian Popa

Camera Deputaților a adoptat, marți, o lege care prevede că sălile de jocuri de noroc din localitățile care au sub 15.000 de locuitori vor fi închise. „Industria jocurilor de noroc, industria păcănelelor, va suferi prima mare înfrângere în Parlamentul României”, spune Alfred Simonis. Industria păcănelelor va fi afectată în toate județele din România, iar sute de săli de jocuri vor fi nevoite să înceteze activitatea.
La nivelul județului Arad, doar municipiul va avea în continuare de săli de jocuri.

Care sunt noile modificări:

  • Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul național se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria și numărul licenței de organizare deținute de organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului articol, nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii.
  • Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conțin informații cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfășoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le folosește, care depășesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.
  • b^1) spațiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e) din OUG 77/2009, trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numarului de locuitori se face prin adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spațiul propus.
  • (5) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.
  • Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1^2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei.
  • (7) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5^2) constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională. În toate cazurile în care se constată săvârșirea contravenției prevăzută de prezentul alineat, Comitetul de Supraveghere dispune revocarea licenței clasa a II-a deținută de operatorul economic care desfășoară activități conexe jocurilor de noroc.
Facebook Comments