MEDICII TREBUIE SA DECLARE SPONSORIZARILE DE LA COMPANIILE DE MEDICAMENTE

by Sida Voicu

Cadrele medicale, dar şi organizaţiile de pacienţi, vor trebui să declare sponsorizările şi orice alte cheltuieli acoperite în beneficiul lor de producătorii de medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare, potrivit proiectului de modificare a Legii privind reforma în sănătate.

Aceeaşi obligaţie o au producătorii, deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii acestora în România şi distribuitorii angro şi en detail de medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare.

Sponsorizările trebuie declarate, conform proiectului de act normativ, la Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională a Medicamentului.

„Producătorii, deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau reprezentanţii acestora în România şi distribuitorii angro şi en detail de medicamente, dispozitive medicale şi materiale sanitare.

au obligaţia să declare Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Naţionale a Medicamantului toate activităţile de sponsorizare, precum şi orice alte cheltuieli suportate pentru medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi în domeniul sănătăţii. Obligaţia (…) revine şi beneficiarilor activităţilor de sponsorizare, medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi în domeniul sănătăţii”, prevede proiectul de OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea unor acte normative, lansat în dezbatere publică de Ministerul Sănătăţii.

Proiectul face referire, printre altele, şi la asistenţă medicală transfrontalieră.

Se propune, astfel, ca pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, să se înfiinţeze şi să funcţioneze Punctul Naţional de Contact (PNC), ca structură fără personalitate juridică.

PNC va avea ca atribuţii consultarea cu organizaţiile de pacienţi, structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, furnizorii de servicii medicale şi asigurătorii de sănătate, dar şi colaborarea cu celelalte PNC şi cu Comisia Europeană în acest sens.

Tot PNC va fi responsabil de „furnizarea către pacienţi şi cadre medicale, la cerere, informaţiilor privind drepturile cu privire la primirea de asistenţă medicală transfrontalieră, îndeosebi, în ceea ce priveşte termenii şi condiţiile rambursare a costurilor şi procedurile de evaluare şi de stabilire a drepturilor respective”.

Potrivit unei alte prevederi legate de asistenţa medicală transfrontalieră, pacienţii au dreptul să depună plângeri prin intermediul cărora aceştia pot solicita repararea daunelor potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă aceştia suferă prejudicii produse în urma asistenţei medicale pe care o primesc.

De asemenea, pacienţii au dreptul la „protecţia vieţii private în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 21 din Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului”.

Proiectul de OUG se află în dezbatere publică până la 26 februarie.

 

Sursa: http://www.mediafax.ro/social/medicii-trebuie-sa-declare-sponsorizarile-de-la-companiile-de-medicamente-proiect-12029059

Facebook Comments