Iustin Cionca nu mai e președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest

by Andreea Radu

Marți, 17 octombrie 2017, în sala de ședințe a Consiliului Județean Caraș-Severin, a avut loc ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest). Subiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței au vizat atât activitatea CDR Vest, cât și activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și acțiunile de internaționalizare și de promovare a Regiunii Vest.

În cadrul acestei ședințe a fost ales noul președinte al CDR Vest — domnul Silviu HURDUZEU, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, precum și vicepreședintele acestuia — domnul Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR, președintele Consiliului Județean Arad, care până astăzi a deținut funcția de președinte al CDR Vest. Mandatul acestora este de un an.

De asemenea, membrii CDR Vest au nominalizat și aprobat reprezentanții Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional (CM POR) 2014-2020 — comitet care asigură eficacitatea și calitatea implementării Programului Operațional Regional (POR). Astfel, reprezentanții Regiunii Vest în cadrul CM POR vor fi: președintele CDR Vest și domnul Conf. Univ. Dr. Ing. Petru HODOR din cadrul Universității Petroșani în calitate de membrii titulari cu drept de vot, vicepreședintele CDR Vest și domnul Prof. Univ. Dr. Teodor Ioan TRAȘCĂ din cadrul Universității de științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ‘Regele Mihai I al României’ Timișoara în calitate de membrii supleanți și domnul Sorin MAXIM — directorul general al ADR Vest — în calitate de observator, avându-l ca înlocuitor pe domnul Adrian MARICIUC — șeful Departamentului Planificare Regională și Dezvoltare Urbană din cadrul agenției.

Printre documentele supuse aprobării membrilor CDR Vest a fost Documentul Cadru pentru Strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă a Regiunii Vest — document-suport pentru implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest și a cărui aprobare condiționează accesarea finanțării acordate în cadrul axei prioritare 1 ‘Promovarea transferului tehnologic’ a Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020. Documentul Cadru poate fi consultat pe pagina web www.adrvest.ro.

Un alt document supus aprobării a fost hotărârea privind actualizarea traseelor de drum județean propuse la nivel regional pentru accesarea de finanțări în cadrul unui nou apel de proiecte pentru axa prioritară 6 ‘Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională’ a Regio-POR 2014-2020. Acestă actualizare a listei de drumuri vizează în mod special județul Caraș-Severin prin includerea drumurilor județene — DJ 608 cu traseul Plugova-Globurău-Costiș-Borugi-Cornereva-Gruni-Arsuri-Obița-Rusca și DJ 572 cu traseul Comorâște — Berzovia în lista de proiecte prioritare. Lista actualizată și aprobată de CDR Vest va fi luată în considerare sub rezerva relansării a unui nou apel de proiecte aferent axei prioritare 6 la nivelul Regiunii Vest. Lista completă, actualizată, cu proiectele aprobate de CDR Vest pentru finanțarea în cadrul axei prioritare 6 se găsește alăturat.

Pe ordinea de zi a ședinței au mai fost informări cu privire la: stadiul implementării POR 2007-2013; modificarea POR 2014-2020 care a fost aprobată în cadrul ședinței CM POR ce a avut loc în București, în data de 10 octombrie 2017, și care vizează atât modificări de ordin financiar sau procedural, cât și adăugarea unei noi axe prioritare — axa 13 — dedicată sprijinirii regenerării orașelor mici și mijlocii; stadiul implementării POR 2014-2020 în cadrul căruia au fost deschise 28 de apeluri de proiecte și au fost depuse 602 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 437,18 milioane euro.

Stadiul activităților de internaționalizare derulate de ADR Vest a fost, de asemenea, prezentat membrilor CDR Vest. În cadrul acestui punct de pe ordinea de zi au fost prezentate proiectele implementate și activitățile de promovare/informare cu privire la Regiunea Vest, parteneriate inter-regionale și intra-regionale coordonate, schimburile de bune practici inter-regionale facilitate pentru companiile din Regiunea Vest, precum și activitățile consorțiului coordonat de ADR Vest ce este partener în cadrul Enterprise European Network — rețea ce sprijină întreprinderile mici și mijlocii să își dezvolte potențialul inovativ și de afaceri în vederea creșterii competitivității acestora și a dezvoltării lor inteligente și durabile.

De asemenea, membrii CDR Vest au fost informați cu privire la ședința Adunării Generale a Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională Vest din România — ROREG în cadrul căreia au fost stabilite obiectivele acesteia pentru următorii doi ani și a fost reconfirmat domnul Sorin MAXIM în calitate de președinte al asociației.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din președinții consiliilor județene și din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești și comunale din fiecare județ al regiunii. Acest consiliu alege un președinte și un vicepreședinte, care nu pot fi reprezentanți ai aceluiași județ. Aceste funcții sunt îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către președinții consiliilor județene.

Facebook Comments