Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, împlinește astăzi 83 de ani

by Dana B.

Înaltpreasfințitul Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, împlinește astăzi, 4 iunie, frumoasa vârstă de 83 de ani.

Despre viața și activitatea Înaltpreasfințitului Timotei avem o frumoasă trecere în revistă în paginile ziarului Lumina, de unde aflăm că: ”Arhiepiscopul Ti­mo­tei Seviciu este cel de-al 23-lea episcop ortodox al istoricului scaun episcopal de la Arad, cu o vechime de peste 300 de ani, începând cu anul 1706, când Episcopul Isaia Diacovici (1706-1708), primul vlădică al Aradului, a mutat scaunul episcopal din cetatea Ienopole (Ineu) în urbea arădeană.

Vechimea dreptei cre­dinţe în aceste ţinuturi româneşti are însă începuturi mult mai vechi, din vremea sfinţilor daco-romani sau stră­ro­mâni.

În rândul succesiunii ne­în­tre­rupte de peste 300 de ani a ierarhilor arădeni, actualul Ar­hie­pis­cop al Aradului, Înalt­prea­­sfin­ţitul Părinte Timotei, se în­scrie în şirul înaintaşilor săi de seamă, harnici, înţelepţi şi misionari, care prin viaţa şi activitatea lor au contribuit la devenirea istorică a acestui scaun episcopal şi a Bisericii întregi. Din anul 1984 până azi, Episcop şi Arhiepiscop al Ara­du­lui este Înaltpreasfinţitul Pă­rinte Timotei Seviciu, care împlineşte anul acesta  si 32 de ani de păstorire.

Născut la Timişoara, în data de 4 iunie 1936, tânărul Traian Seviciu a urmat cursurile Institutului Teologic Univer­si­tar din Bucureşti, pe care le-a absolvit în anul 1957. Tot la Bucureşti, având coordonator pe renumitul patrolog pr. prof. dr. Ioan G. Coman, a urmat cursurile de doctorat, iar în a­nul 1973 a susţinut teza: „Doc­trina hristologică a Sfântului Chiril al Alexandriei“. Toto­da­tă, şi-a completat studiile aca­de­mice în Elveţia, la Faculta­tea de Teologie din Neuchatel, în anul 1967, apoi la Institutul Ecumenic de la Bossey (1967-1968) şi la Facultatea de Teo­lo­gie din Frieburg (1971-1972). În 24 iunie 1969 a fost tuns în monahism la Mă­năstirea Ho­doş-Bodrog, din judeţul Arad, primind numele Timotei.

La recomandarea Mitro­po­li­tului Nicolae Corneanu al Ba­natului, în 15 decembrie 1975, Sfântul Sinod al Bisericii Orto­doxe Române l-a ales în postul de Episcop-vicar al Arhiepis­copiei Timişoarei şi Caran­se­be­şului, cu titlul de „Lugojanul“, fiind instalat la Timişoara, în data de 7 februarie 1976.

În data de 30 septembrie 1984 a fost ales Episcop al Ara­dului, fiind întronizat în data de 2 decembrie 1984. În anul 2009 a primit rangul de Arhie­piscop al Aradului.

În aceste mai bine de trei decenii de neobosită şi intensă lucrare misio­nară, roadele sunt vizibile. Epis­copul, şi din anul 2009, Arhie­piscopul Timotei al Ara­dului a înnoit şi a intensificat viaţa du­hovnicească din mă­năs­tiri şi pa­rohii, precum şi activitatea culturală a eparhiei. A iniţiat şi a susţinut construirea a peste 70 de biserici şi a supravegheat res­taurarea a peste 450 de locaşuri de cult, multe dintre ele fiind mo­numente istorice. Ample lu­crări de restaurare s-au des­fă­şu­rat la întregul ansamblu arhitectonic de la Mănăstirea Gai, unde a fost construită o bi­se­ri­că nouă, cu hramul Aco­pe­ră­mântul Maicii Domnului. A înfiinţat o facultate de teologie ortodoxă şi un seminar teologic ortodox şi a dezvoltat o intensă activitate social-filantropică.

Însă, între toate aceste frumoase realizări, cea mai de seamă rămâne ctitorirea noii Catedrale Arhiepiscopale din Arad, cu hramurile Sfânta Tre­ime şi Sfântul Ierarh Nicolae, prima Catedrală Episcopală ortodoxă începută, finalizată şi târnosită în România, după căderea regimului comunist.

Astăzi, la 8 decenii de viata, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei arată o dinamică susţinută a acti­vi­tă­ţilor administrative, culturale şi misionare, fiind receptiv mereu în promovarea noilor şanse pastorale şi misionare ale Bisericii în societate.

Ca fiu al plaiurilor bănă­ţe­ne, Înaltpreasfinţia Sa cu­noaş­te bine atât frumuseţile şi valorile spirituale ale acestor ţinuturi româneşti străbune, cât şi dificultăţile pastoraţiei într-o zonă multietnică şi multiconfesională.”

Întru mulți, fericiți și liniștiți ani, Înaltpreasfințite Părinte!

 

Facebook Comments