DIRECTORUL APIA ARAD ESTE ACUZAT DE CONFLICT DE INTERESE SI FALS IN DECLARATII

by Cosmin Mihuta
Please follow and like us:

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese în materie penală, precum și posibila săvârșire a infracțiunii de fals în declarații în cazul lui ALDA GHEORGHE, Director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) – Centrul Județean Arad.

La data de 17 martie 2010, ALDA GHEORGHE, în calitate de Director Coordonator al Centrului Județean AP.I.A. Arad, a semnat pentru aprobarea deciziei de acordare a plăților în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață – campania 2009, decizie în urma căreia societatea (în cadrul căreia soția sa deține calitatea de asociat) a primit de la A.P.I.A. Arad plăți în sumă de 210.078,16 Lei (49.805,16 euro).

Totodată, în luna martie 2010 și decembrie 2012, ALDA GHEORGHE, în calitatea sa de Director executiv A.P.I.A. Arad, a intervenit în procesarea cererilor de plată ale firmei S.C. COM ABM S.R.L., prin aprobarea listelor de plată în anii de campanie 2009 și 2012.
Astfel, acesta a încălcat dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său […] se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

De asemenea, în declarația de avere aferentă anului fiscal 2010, ALDA GHEORGHE a declarat la „Capitolul VII – Venituri din alte surse” faptul că soția sa a obținut de la S.C. COM ABM S.R.L. venituri din dividende în sumă de 250.000 Lei, fapt neconform cu realitatea, întrucât aceasta obținuse de la societatea comercială, în anul fiscal 2010, venituri din dobânzi în sumă de 350.000 Lei, rezultând faptul că ALDA GHEORGHE a declarat greșit atât sursa venitului obținut de către soția sa, cât și cuantumul acestuia.

În declarația de avere aferentă anului fiscal 2012, ALDA GHEORGHE a declarat la „Capitolul VII – Venituri din alte surse”, faptul că soția sa a obținut de la S.C. COM ABM S.R.L. venituri din dividende în sumă de 100.000 Lei și, de la S.C. EUROCATAL S.R.L., venituri din dividende în sumă de 200.000 Lei, fapt neconform cu realitatea, întrucât soția acestuia a obținut, în anul fiscal 2012, venituri din dividende doar de la S.C. EUROCATAL S.R.L.

Astfel, au rezultat indicii privind săvârșirea de către acesta a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 326 din Codul Penal al României, conform căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute la art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Agenția Națională de Integritate a dispus sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către ALDA GHEORGHE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Noul Cod Penal al României, și a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de art. 326 din Codul Penal al României.

ALDA GHEORGHE a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare. Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Facebook Comments