DIRECTIA SANITARA VETERINARA ARAD VA INTENSIFICA CONTROALELE IN AJUNUL SARBATORILOR PASCALE

by Paula Craciun

 

In scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada sărbătorilor pascale, se vor întreprinde măsuri suplimentare concentrate asupra modului în care se produce, depozitează, transportă şi valorifică carnea de miel, ouă şi alte produse sau alimente de origine animală şi non animală destinate consumului uman.

In baza unui program de lucru stabilit de directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad, medicii veterinari din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi circumscripţiilor sanitare veterinare zonale, în perioada premergătoare sărbătorilor Pascale, vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alimetaţie publică şi vor sancţionata orice încălcare a prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.

La circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi la circumscripţiile sanitare veterinare zonale, în perioada 30.03.2015 – 12.04.2015, va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, va fi afişat programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

SC TOP SA şi primăriile din judeţul Arad pot să solicite Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad amenajarea temporară a unor spaţii unde să poată fi asigurate condiţiile de igienă în vederea tăierii şi prelucrării primare (jupuire şi eviscerare parţială)  a mieilor şi iezilor.

Locurile de sacrificare amenajate temporar vor fi  autorizate să funcţioneze numai pe perioada sărbătorilor Pascale, cu respectarea condiţiilor sanitare veterinare privind  cazarea animalelor, aprovizionarea cu apă cald şi rece, facilităţi de colectare şi depozitare a deşeurilor şi a materialului cu risc specific în vederea transmiterii la neutralizare.

 

 

 

Se vor organiza controale în scopul verificării :

– respectării legislaţiei sanitar veterinară cu privire la bunăstarea animalelor în timpul transportului  şi a sacrificării.

– producătorilor care sacrifica miei ; modul cum se face marcarea, depozitarea, şi comercializarea cărnii de miel către consumatorul final.

– producătorilor şi comercianţilor de ouă precum şi verificarea condiţiilor de ambalare şi depozitare a acestora.

– producăorilor care comercializează produse lactate şi restricţionarea accesului în spaţiile de comercializare pentru cei care  nu deţin documentul de înregistrare sanitara veterinară, certificat de producător şi carnet de sănătate pentru animale.

Vor fi informate în mod oficial autorităţile locale, iar prin intermediul mass-media consumatorii, cu privire la riscurile pentru sănătatea publică ce decurg din sacrificarea mieilor în spaţii neautorizate şi fără supraveghere sanitară veterinară.

Medicii veterinari oficiali vor urmări ca subprodusele şi  materialul cu risc specific (MRS-urilor), rezultate în urma sacrificării să fie transmis la unităţile de incinerare, acest lucru intrand în responsabilitatea primăriei si administratorului punctului de sacrificare.

Se vor organiza acţiuni de instruire cu reprezentanţii agenţilor economici care vor efectua sacrificări de miei în punctele de sacrificare temporare, privind respectarea legislaţiei sanitare veterinare în domeniu şi aplicarea unor reguli de bune practici.

Incă din perioada premergătoare sărbătorilor pascale se vor organiza echipe de control mixte formate din  inspectorii serviciilor specializate ale Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Arad împreună cu reprezentanţi ai altor institutii descentralizate ale statului pentru verificarea modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de comercializare a produselor alimentare de origine animala şi animalelor vii în pieţele agroalimentare, în unităţi de alimentaţie publică în târgurile de animale şi sancţionarea nerespectării legislaţiei în vigoare.

Facebook Comments