Anunț – Societatea Agricolă ”Stejarul” Covăsânț

by Adrian Pavel

Societatea Agricolă ”Stejarul” Covăsânț

Covăsânț nr. 411, jud.Arad

 

CONVOCATOR

 

Societatea Agricolă ”Stejarul” Covăsânț prin președinte Fechete Ioan-Florin,  convoacă Adunarea Generală a membrilor asociați pentru ziua de duminică 14 ianuarie 2024, ora 16.00, în sala de ședințe a Primăriei Comunei Covăsânț, str. Academician Corneliu Micloși, nr. 23, Covăsânț, cu următoarea ordine de zi:

  1. Alegerea Consiliului de Administrației și a cenzorilor

  2. Alegerea unui nou casier

  3. Adoptarea hotărârii adunării generale privind accesarea și instrumentarea dosarului tehnic aferent cererii de sprijin pentru schema de ajutor de stat aferentă măsurii ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura Plăți pentru angajamente de silvomediu”

  4. Împuternicirea de către adunarea generală a președintelui asociației în vederea negocierii cu terți a tarifului de administrare a fondului forestier

  5. Diverse

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar în data de 14.01.2024, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 21.01.2024 ora 16.00 în același loc.

 

PREȘEDINTE

Fechete Ioan-Florin

Facebook Comments