Acțiune a ITM Arad în tot județul. Au fost vizate riscurile legate de prezența agenților chimici periculoși la locul de muncă

by Florian Popa

Pe parcursul lunilor iunie – iulie, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au desfășurat o acțiune de conștientizare și control, care a vizat modul în care angajatorii respectă cerințele minime de securitate și sănătate menite să asigure protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși la locul de muncă.

În conformitate cu dispozițiile Legii 319 / 2006, angajatorii trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, periodic și ori de câte ori este necesar.

Este cunoscut faptul că agenții chimici periculoși generează riscuri majore la adresa protecției și sănătății lucrătorilor, întrucât pericolele sunt cel mai adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, îmbrăcând cele mai diverse forme, putând fi cauzate de vapori, pulberi sau expuneri accidentale.

Tocmai de aceea, o astfel de acțiune a fost imperios necesară, inspectorii de muncă readucând în atenția angajatorilor că au obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății lucrătorilor și a mediului în care lucrează, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă agenții chimici periculoși, de a ține seama și de a aplica la locul de muncă dispozițiile reglementate prin HG 1218 / 2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici precum și prin HG nr. 1093 / 2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lurătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

În toate cazurile în care s-au constatat nereguli, au fost stabilite măsuri de remediere și de intrare în legalitate iar pentru abaterile cu grad sporit de pericol social, au fost aplicate sancțiuni.

Mare parte din cei sancționați fie nu au realizat o evaluare corespunzătoare a riscurilor generate de agenții chimici periculoși folosiți în procesul de producție, nu au depozitat corespunzător substanțele chimice, nu au actualizat inventarul acestora sau nu au depus la ITM Arad lista substanțelor chimice periculoase cu care lucrează.

Reamintim și pe această cale că producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii au obligația să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia isi desfasoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte.

Totodată angajatorii au obligația legală de a evalua riscurile la care sunt expusi lucrătorii, în cazul în care, la locul de muncă sunt prezente substanțe periculoase și de a respecta o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice.

O atenție deosebită se va acorda protecției individuale a lucrătorilor prin punerea la dispoziție a echipamentului de protecție adecvat mediului de lucru.

În paralel a fost verificat și modul în care sunt respectate de către angajatori și lucrători prevederile Legii 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.

Atragem atenția angajatorilor că neîndeplinirea obligațiilor privind instruirea lucrătorilor sau evaluarea riscurilor menite a identifica toate pericolele posibile asociate substantelor periculoase, constituie contravenție, fapta fiind sancționată cu amendă cuprinsă între 3500 lei și 10.000 lei.

Facebook Comments