16 mai – Ziua internaţională pentru convieţuirea paşnică

by Dana B.

Ziua internaţională pentru convieţuirea paşnică, sărbătorită anual la 16 mai, a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin rezoluţia 72/130, din 8 decembrie 2017, pentru a promova pacea, toleranţa, incluziunea, înţelegerea şi solidaritatea, notează site-ul oficial al ONU, www.un.org.

Ca urmare a efectelor devastatoare produse de cel de-al Doilea Război Mondial, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a fost fondată, la 24 octombrie 1945, de către 51 de ţări care şi-au luat angajamentul să menţină pacea şi securitatea la nivel internaţional, prin dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi promovarea progresului social, a standardelor mai bune de viaţă, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pentru toată lumea, indiferent de rasă, gen, limbă sau religie.

În 1997, Adunarea Generală a ONU a declarat anul 2000 drept „Anul internaţional pentru o cultură a păcii”, iar în 1998, a proclamat perioada 2001-2010 „Deceniul internaţional de promovare a unei culturi a păcii şi a non-violenţei pentru copiii lumii”, prin care Adunarea Generală a recunoscut că un prejudiciu enorm şi multă suferinţă sunt provocate copiilor prin diferite forme de violenţă, subliniind totodată că promovarea unei culturi a păcii şi a non-violenţei ar trebui să fie transmisă copiilor prin educaţie, scrie sursa menţionată mai sus.

În vederea implementării unor măsuri de instalare a culturii păcii, de care să poată beneficia şi generaţiile viitoare, Adunarea Generală a adoptat, în anul 1999, Declaraţia şi Programul de acţiune asupra unei culturi a păcii, care porneşte de la un concept prevăzut în Constituţia UNESCO, potrivit căruia „din moment ce războaiele încep în mintea oamenilor, tot în mintea oamenilor trebuie construite şi mijloacele de apărare a păcii”. Potrivit prezentei declaraţii, pacea nu este doar absenţa conflictului, ci necesită un întreg proces participativ pozitiv, dinamic, în care este încurajat dialogul, iar conflictele sunt rezolvate în spiritul înţelegerii reciproce şi al cooperării. În vederea obţinerii acestor obiective, este nevoie să fie eliminate orice forme de discriminare şi intoleranţă, inclusiv cele bazate pe rasă, culoare, gen, limbă, religie, politică sau alte opinii.

Convieţuirea paşnică implică acceptarea diferenţelor şi abilitatea de a asculta, de a recunoaşte, de a respecta şi de a-i aprecia pe ceilalţi. Celebrarea unei zile internaţionale pentru convieţuirea paşnică promovează astfel dorinţa de a trăi şi de a acţiona împreună, pentru a putea construi o lume paşnică, solidară şi armonioasă.

În vederea atingerii acestor obiective, toate statele sunt invitate să promoveze reconcilierea, pentru a ajuta la menţinerea păcii şi a dezvoltării durabile, acţionând atât la nivelul comunităţilor, cât şi cu ajutorul liderilor religioşi sau al altor actori relevanţi pentru societate.

 

Sursa: agerpres.ro

Facebook Comments