15 septembrie – Ziua internațională a democrației

by Dana B.

Ziua internațională a democrației, sărbătorită anual la 15 septembrie, reprezintă o bună oportunitate pentru evaluarea nivelului democrației în lume. Democrația este mai degrabă un proces cu un scop în sine, fiind nevoie de implicarea comunității internaționale, a organismelor naționale decizionale, a societății civile și a persoanelor pentru ca scopul democrației să fie pus în practică, conform http://www.un.org/.

Valorile libertății, respectul pentru drepturile omului și principiul organizării de alegeri corecte și periodice prin intermediul exprimării votului universal reprezintă elemente esențiale de democrație. În schimb, democrația oferă mediul pentru protecția și punerea în practică a drepturilor omului. În materie de drepturile omului, documentul fundamental la nivel internațional este Declarația Universală a Drepturilor Omului, care stipulează la articolul 21(3) legătura dintre democrație și drepturile omului. ”Voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; aceasta voință trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal și exprimat prin vot secret sau urmând o procedura echivalentă care să asigure libertatea votului”.

De asemenea, drepturile înscrise în Convenția internațională pentru drepturile economice, sociale și culturale și în instrumentele juridice în materie care acoperă drepturile de grup (precum populațiile indigene, minoritățile, persoanele cu dizabilități) sunt esențiale pentru democrație pentru că ele asigură o distribuție echitabilă a sănătății, și a egalității și echității în legătură cu accesul la drepturile civile și politice, potrivit http://www.un.org/.

Ziua internațională a democrației este celebrată din 2007, ca urmare a adoptării prin consens, la 8 noiembrie în același an, de către Adunarea Generală a ONU a Rezoluției A/RES/62/7, intitulată ”Sprijinul Sistemului Națiunilor Unite pentru eforturile guvernelor de promovare și consolidare a noilor democrații sau a celor restabilite”.

 

Sursa: agerpres.ro

Facebook Comments