Zilierii pot lucra 180 de zile cumulate într-un an calendaristic

by Andreea Radu

Începând din 22.05.2017, au intrat în vigoare  noile modificări privind zilierii. Noutăţile sunt prevăzute de Legea 105/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, act normativ potrivit căruia nici un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, precum şi activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Cu acest prilej amintim beneficiarilor care folosesc registru de evidență a zilierilor că trebuie să-l depună, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, la inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul, un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

În anul 2016, numărul zilierilor înregistraţi (poziţii în registru) a fost  de 86.005, în timp ce numărul de angajatori noi care au achiziţionat registru de evidenţă a zilierilor, în anul 2016, a fost de 57. În primele 4 luni ale acestui an au fost înregistrate un număr de 22.622 de poziții în registru.

Facebook Comments