Zeci de primării vor fi sprijinite pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție

by Andreea Radu

În perioada 12 noiembrie 2018 – 21 februarie 2019, reprezentații Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) s-au deplasat la sediul a 75 de primării de orașe și comune din județele țării în scopul acordării de sprijin în procesul de implementare a măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA). Acțiunea face parte din activitatea de sprijinire a 200 de unități administrativ-teritoriale desfășurată în cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, cod SIPOCA 61, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020.

În acest sens, reprezentanții din cadrul Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice, structură din cadrul MDRAP, responsabilă cu monitorizarea implementării SNA la nivelul administrației publice locale, s-au deplasat la sediul autorităților administrației publice locale care au beneficiat de asistenţă tehnică directă din județele: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Vâlcea, Olt, Dolj, Alba, Sibiu, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Prahova, Ialomița, Ilfov, Dâmbovița, Argeș, Vaslui, Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Mehedinți, Gorj, Constanța, Tulcea, Buzău, Hunedoara, Arad, Timișoara, Caraș Severin, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea, Giurgiu, Călărași și Teleorman. Procesul de selecție a celor 75 de UAT-uri s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Metodologiei privind acordarea de asistenţă tehnică pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul autorităților administrației publice locale.

În cadrul reuniunilor, reprezentanții MDRAP, pe lângă transferul de know-how (punerea la dispoziție de modele, instrumente pentru identificarea vulnerabilităţilor şi a riscurilor la corupţie, legislaţia în vigoare în domeniul prevenirii corupţiei etc.), au realizat și demonstraţii pilot. Astfel, împreună cu reprezentanții instituțiilor, au analizat principalele responsabilităţi pe care le au autorităţile administraţiei publice locale în procesul de implementare a SNA 2016-2020, şi anume:

  • Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al SNA;
  • Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție specifice instituției;
  • Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților la corupție specifice instituției, precum şi a celor de implementare a standardelor de control managerial intern;
  • Elaborarea planurilor de integritate;
  • Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016;
  • Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;
  • Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale SNA 2016-2020.

Reprezentanții MDRAP au reiterat necesitatea identificării și promovării aspectelor pozitive din propria activitate, acestea putând constitui atât soluții binevenite pentru alte administrații, cât și vectori pentru îmbunătățirea percepției cetățenilor cu privire la activitatea administrației locale. Astfel, a fost prezentată  Harta bunelor practici, instrumentul interactiv dezvoltat de MDRAP și găzduit pe site-ul ministerului (http://greencity.mdrap.ro/), unde se regăsesc exemplele de bune practici identificate din monitorizarea SNA 2016-2020 la nivelul administrației publice locale în anii precedenți.

În perioada următoare, activitatea de sprijinire a administrației publice locale în procesul de implementare a măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție va continua. În acest sens, pentru detalii suplimentare vă puteți adresa Direcției Integritate, Bună Guvernare și Politici Publice la adresa de e-mail: integritateinadministratie@mdrap.ro.

Facebook Comments