Veste excelentă pentru sport! S-a dat liber la banii publici

by Sorin Haut

La iniţiativa Ministerului Tineretului şi Sportului, Guvernul a adoptat modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, prin Ordonanţă de Urgenţă, cu scopul de a reglementa, în clar, finanţarea activităţilor sportive de către administraţia publică locală.

Sportivii îşi vor putea desfăşura activitatea în baza unui contract de activitate sportivă, în care va fi stipulată valoarea drepturilor băneşti aferente activităţii sportive prestate de către sportivul de performanţă sau de către alte persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv modalităţile şi termenele de plată.

Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Tineretului şi Sportului şi ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu posibilitatea completării cu clauze specifice negociate de către structura sportivă cu sportivul, conform normelor stabilite prin autorităţile publice locale. Veniturile realizate din Contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente prevăzute de Codul Fiscal, se arată în comunicat.

Potrivit prevederilor actuale din legea educaţiei fizice şi sportului, structurile sportive de drept public, organizate ca servicii în cadrul administraţiei publice locale, nu pot încheia raporturi juridice specifice activităţii sportive cu sportivii de performanţă şi există riscul blocării activităţii sportive de performanţă, prin îngheţarea anului competiţional 2017-2018, din imposibilitatea de finanţare a activităţii sportive de către administraţia publică locală.

Astfel, modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului vizează asigurarea unui cadru legal coerent şi a condiţiilor necesare demarării anului competiţional 2017-2018 la nivel naţional şi internaţional. Noile reglementări vin în sprijinul activităţilor şi structurilor sportive pe plan naţional, asigurând condiţiile legale pentru finanţarea activităţii sportive organizate la nivelul administraţiei publice locale, în contextul în care anul bugetar nu coincide cu anul sportiv competiţional.

Actul normativ creează cadrul legal necesar administraţiei publice locale pentru acordarea sumelor de la bugetul local pentru:

finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă;
finanţarea programelor sportive organizate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către asociaţiile judeţene/municipiului Bucureşti pe ramuri de sport, afiliate la federaţiile sportive naţionale corespondente;
finanţarea programelor sportive desfăşurate în raza unităţii administrativ-teritoriale de către federaţiile sportive naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, ori inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti;
finanţarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru înaltă performanţă sportivă;
premierea, în condiţiile legii, a performanţelor deosebite obţinute la competiţiile sportive interne şi internaţionale oficiale.
O altă noutate constă în stabilirea unui plafon maximal de 5% din bugetul aprobat pentru autoritatea publică locală care poate fi alocat cheltuielilor structurii sportive cu activitatea sportivă, ca ordonator de credite aflat în subordinea unităţii administrativ-teritoriale. Totodată, potrivit noilor reglementări, autorităţile publice centrale au posibilitatea să includă sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflat în subordinea sa.

Având în vedere condiţiile specifice de desfăşurare a activităţilor sportive, o altă prevedere stabileşte că încheierea contractelor individuale se face în mod direct, prin acordul părţilor.

Actul normativ aprobat instituie cadrul legal pentru stabilirea condiţiilor, criteriilor, procedurii şi cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, prin hotărâre a autorităţii deliberative a administraţiei publice locale.

Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat: „Reglementarea modului în care sunt finanţate activităţile sportive de către administraţia publică locală era strict necesară, în contextul în care multe cluburi sportive, publice sau private, sunt în pragul falimentului. Suntem responsabili de viitorul sportului şi trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a veni în sprijinul fiecărei activităţi sportive. Sportul şi performanţa sportivă sunt responsabilitatea noastră, a tuturor factorilor implicaţi, a întregii societăţi. Aceste modificări ale legii 69/2000 sunt doar începutul reformei pe care îmi doresc să o implementez în sport, urmează legea sponsorizării activităţilor sportive şi chiar o nouă lege a sportului, care să fie adaptată nevoilor actuale. Voi colabora cu toţi factorii implicaţi pentru a implementa măsuri viabile, menite să aducă plusvaloare şi performanţă”.

AGERPRES

Facebook Comments