USR Arad: ”Nu renunțăm la procesul pentru UTA”

by Andreea Radu

USR continuă acțiunea în justiție, până când Primăria Arad va pune la dispoziția cetățenilor conținutul integral al contractului 80067/18.12.2013, privitor la obiectivul de investiții ”Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări”.

Anunțăm pe această cale că la data de 18.07.2019 am ridicat de la Primăria Arad aproximativ 450 de pagini de documente, cuprinzând parțial contractul mai sus amintit (13 pagini), precum și facturi și situații de lucrări aferente.

Sergiu Vlad, deputat USR Arad: „Cele 13 pagini nu reprezintă decât o fracție infimă a contractului. Conform definițiilor enunțate pe prima pagină, prin contract se înțelege prezentul contract și toate anexele sale. Acestea sunt descrise pe pagina a doua, la punctul 6, ca fiind: caietul de sarcini, propunerea tehnică, propunerea financiară, graficul de îndeplinire a contractului, garanția de bună execuție, contract cu subcontractantul.

Tocmai aceste documente, pe care Primăria nu ni le-a dat, sunt absolut necesare pentru ca cetățenii să afle adevărul privind stadionul UTA. Practic, noi am primit numai coperțile contractului, motiv pentru care vom continua acțiunea în instanță. Este o investiție importantă, cu o întârziere enormă, plătită aproape integral și realizată pe jumătate, iar noi dorim să știm ce s-a întâmplat și cine va răspunde?

Tot pentru a mai risipi o parte din ceața care acoperă acest subiect, informăm arădenii că astăzi am transmis autorităților locale o nouă cerere, prin care solicităm să ne comunice dacă s-au acordat prelungiri ale duratei de execuție, precum și cheltuieli suplimentare care se adaugă la prețul contractului, în baza prevederilor articolului 14 din contractul amintit.

Facebook Comments