Transport transfrontalier ecologic funcțional în zona Socodor – Kétegyháza

by Andreea Radu

Comuna Socodor în parteneriat cu Administraţia Kétegyháza a finalizat implementarea proiectul Eco trans system – transport  transfrontalier ecologic în zona Socodor – Kétegyháza”. Valoarea  totală eligibilă a proiectului a fost de 1.481.134 Euro, din care 984.472,00 Euro pentru Comuna Socodor iar 496.662,00 Euro pentru Administraţia Kétegyháza.

Prin proiect s-a urmărit reducerea nivelului de noxe generat de transportul din zona transfrontalieră și s-au realizat 11,02 km de piste de biciclete iluminate care au fost conecta la transportul public (8,94 km de piste în Socodor și 2,08 km în Kétegyháza).

În comuna Socodor au fost amenajate 7 stații de autobuz iluminate şi supravegheate video dotate cu suporturi pentru biciclete și a fost achiziționat un utilaj pentru curățarea pistelor de bicicletă.

În cadrul proiectului s-a înfiinţat serviciul de închiriere a bicicletelor care a fost dotat cu 60 de biciclete și s-a adoptat un regulament pentru stabilirea măsurilor de functionare și utilizare a bicicletelor achiziționate care se aplică atât comunei Socodor, în calitate de lider de proiect cât și comunei Ketegyhaza, în calitate de partener de proiect. În vederea promovării sistemului de închiriere a bicicletelor și pentru încurajarea contactelor și a participării directe la acțiuni comune a locuitorilor din cele două țari în localităţile partenere au avut loc competiţii de ciclism.

Proiectul a fost finanţat  în cadrul Programului INTERREG V- a România – Ungaria, Axa prioritară 2 –  Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilităţii), prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile.

Finanțarea proiectului s-a realizat din următoarele surse:

– Fondul European pentru Dezvoltare Regională:  1.258.963,90 Euro

– Guvernul României: 127.971,52

– Comuna Socodor: 19.699,28

– Guvernul Maghiar: 49.611,24

– Administraţia Kétegyháza: 24.838,06.

 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la tel: 0257 – 358100, prin e-mail: primaria@socodor.ro sau de pe site-ul www.socodor.ro.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

Facebook Comments