„Transdisciplinaritatea în Știința Plantelor”, dezbătută de cercetători la UVVG Arad

by Andreea Radu

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat, în perioada, 7-9 septembrie 2017, în Sala Ferdinand din Palatul Administrativ, Campusul Universitar şi Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea, primul CONGRES INTERNAȚIONAL AL GRĂDINILOR BOTANICE DIN REGIUNEA DANUBIANĂ cu tema: „Transdisciplinaritate în Știința Plantelor”. Partenerii congresului au fost importante instituţii europene şi internaţionale precum, ICA Regional Network for Central and South Eastern Europe (Viena), European Plant Science Organisation (Bruxelles), Asociaţia Grădinilor Botanice din România, Academia Română – Secţia Biologie.

La congres au participat acad. Constantin Toma, care a reprezentat  Academia Română – secţia Biologie, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG – preşedinte al congresului, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG şi preşedinte de onoare al congresului, prof. univ. dr. Carmen Socaciu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – reprezentant al CASEE şi EPSO, prof. univ. Cătălin Tănase, prorector al Universităţii Ioan Cuza din Iaşi, director al Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” Iaşi, preşedinte al Asociaţiei Grădinilor Botanice din România, prof. univ. dr. Anca Sârbu, Universitatea din Bucureşti, vicepreşedinte al Asociaţiei Grădinilor Botanice din România, prof. univ. dr. Cosmin Sicora – Grădina Botanică „Alexandru Borza”, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca & Centrul de Cercetări Biologice Jibou, prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector cercetare ştiinţifică şi studii doctorale, din cadrul UVVG, organizatorul Congresului, doctoranzi şi postdoctoranzi, Adrian Todor, deputat şi reprezentanţi ai UAV.

Deschiderea congresului internaţional a fost onorată de prezenţa mai multor oficialităţi naţionale şi judeţene, precum prof. dr. Petru Andea, secretar de stat în Ministerului Educaţiei Naţionale, Florentina Horgea, prefectul judeţului Arad, Iustin Cionca, preşedintele CJA, prof. Anca Stoenescu, Inspector General al ISJ, Călin Bibarţ, viceprimar, reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Aradului.

Congresul s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi de prestigiu, recunoscuţi la nivel internaţional, dintre care îi aminitim pe următorii: prof. univ. dr. Bastian Kaiser, rectorul Universităţii din Rottenburg, dr. David Bröderbauer – Grădina Botanică a Universităţii din Viena, Austria, prof. dr. Jiucun Wang – Universitatea Fudan Shanghai, R.P. China, precum şi cercetători din Austria, Germania, China, Japonia, Olanda, Portugalia, Italia, Polonia, Serbia şi Republica Moldova, România, directori de Grădini Botanice şi Instituţii de Cercetare din domeniul Biologiei vegetale.

Programul ştiinţific, cu șase sesiuni tematice paralele: Conservarea biodiversităţii: specii şi habitate; Diversitatea structurală şi funcţională a algelor, fungilor şi plantelor; Culturi de ţesuturi vegetale; Fitochimie şi fitomedicină; Laboratoare hortulane: Grădini şi experimentare în ştiinţa modernă timpurie și o sesiune de postere, a oferit gamă largă de oportunități pentru a îmbunătăți și îmbogăți experiența profesională.

În cadrul lucrărilor de înaltă ţinută ştiinţifică, cercetătorii au avut un schimb valoros de idei în domeniile anatomie, morfologie, genetică și fiziologia plantelor, protecția mediului înconjurător și educația ecologică, dar şi rolul grădinilor botanice ca centre de Biodiversitate şi protecţie a genofondului vegetal, biochimie vegetală, biotehnologie vegetală, fitochimie și fitomedicină.

Academicianul Constantin Toma, care a reprezentat  Academia Română – secţia Biologie, a subliniat: „Diversitatea tematică a lucrărilor ştiinţifice şi modul de prezentare a posterelor realizate de tinerii cercetători, a dat un plus de valoare ştiinţifică congresului desfăşurat sub auspiciile celor mai importanţi oameni de ştiinţă din România, care lucrează în domeniul botanicii”, iar prof. univ. Cătălin Tănase, prorector al Universităţii Ioan Cuza din Iaşi, director al Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”, preşedinte al Asociaţiei Grădinilor Botanice din România, a subliniat importanţa gădinilor botanice şi aplicaţia acestora în domeniul medicinei.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedinte de onoare al Congresului, ne-a declarat: „Am fost onoraţi să organizăm, în parteneriat cu CASEE, EPSO, AGBR şi Academia Română – secţia Biologie, care ne-au abilitat să organizăm primul Congres internaţional al Grădinilor Botanice din reginea Danubiană, la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi la Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” din Macea, unde au participat reprezentanţi ai biologiei vegetale din 12 ţări, 23 de Universităţi şi Institute de Cercetări din Europa, China şi Japonia, cu peste 150 de lucrări în plen şi pe secţiuni. Congresul a beneficiat de prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale, judeţene, a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a forurilor interesate, în derularea activităţilor de cercetare în grădinile botanice şi de stabilire a obiectivelor care revin acestora, prin păstrarea biodiversităţii şi a capitalului natural. S-a desfăşurat şi o activitate practică în Defileul Mureşului la „Natura 2000”, la rezervaţia de Paliurus spina-christi, unică în România. Congresul a adoptat şi o Rezoluţie care vizează rolul Grădinilor Botanice în Uniunea Europeană şi Regiunea Dunăreană, pentru constituirea unui forum internaţional al tuturor grădinilor botanice, în cadrul strategiei europene a Dunării. Universitatea noastră va tipări lucrările acestui congres, un document important în evoluţia ştiinţifică a problematicii protecţiei mediului şi al biodiversităţii”.

Daniel Albu

Facebook Comments