Sfinții Apostoli Petru și Pavel, propovăduitorii credinței creștine în lume

by Dana B.

Ca în fiecare an, în data de 29 iunie, îi sărbătorim pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, mărturisitorii și propovăduitorii învățăturii creștine în lume. Rânduiala bisearicească a făcut ca anul acesta, sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel să fie precedată de o perioadă mai îndelungată de post care să amintească oamenilor tocmai de bunul obicei al acestora de a posti înainte de a purcede la lucrări mai importante.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel, piatra de temelie și vasul ales.

Sfântul Apostol Petru, fiu al lui Iona și frate al Apostolului Andrei, se trăgea din poporul ales și locuia în Betsaida Galileii având ocupația de pescar. Întâlnirea cu Hristos avea să îl transforme, împreună cu fratele său, în pescar de oameni. Fără întrebări, fără ezitări, fără justificări ascultă chemarea și Îl urmează pe Hristos într-un moment în care Acesta nu se bucura de prea multă popularitate, ba chiar mulți Îl priveau cu neîncredere. Cu inimă curată, credință puternică și o dragoste capabilă de orice sacrificiu, lasă tot și urmeză Lui Hristos, lasându-ne mărturia cu valoarea cat a unei pietre de temelie ”Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Mt. 16,16), fapt confirmat de răspunsul dat de Mântuitorul acestei mărturisiri : ”Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16,18).  Această mărturisire avea să o ducă în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică, Babilon și Roma, unde, în anul 67, avea să își afle și moartea mucenicească prin răstignirea pe cruce cu capul în jos. O viață prin care Îl mărturisește pe Hristos, careia, însă,  cântecul cocoșului din Grădina Ghetsimani care îi anunța trădarea, avea să îi adauge lacrimi amare de căință, facând ca mărturisirea sa să fie mai pătrunzătoare și vie.

Sfântul Apostol Pavel, fostul Saul din Tars, s-a născut într-o familie înstărită de neam evreu și își urma pregătirea la faimoasa școală a lui Gamaliel, pregătindu-se pentru a deveni un iscusit rabin. Ajungând să aibă mari împuterniciri, începe persecuția împotriva creștinilor și participă chiar și la uciderea Arhidiaconului Stefan. Așadar, avem în fața ochilor un mare persecutor al creștinilor, transformat pe drumul Damascului în vasul ales al Lui Dumnezeu după cum singur mărturisește în Epistola către Galateni 2,20:” Nu eu, ci Hristos trăiește în mine”. După cele trei mari călătorii misionare, în care propovăduiește și Îl duce lumii pe Hristos, își află sfârșitul mucenicesc în anul 67, prin decapitare.

Ziua de 29 iuniem ziua de prăznuire a acestor doi Sfinți Apostoli este cu atât mai importantă cu cât prin cinstirea adusă în timpul Sfintei Liturghii facem mărturia faptelor și credinței lor nestrămutate către Dumnezeu, iar faptul că în iconografia ortodoxă sunt reprezentați purtând pe brațe macheta unei biserici, arată încă o dată că sunt considerați de Sfânta Biserică drept temelie a ei.

Pe cei ce împreună cu oamenii s-au arătat mai înainte, îngereşte cugetând, şi acum cu îngerii fiind, cu cântări îngereşti şi lui Dumnezeu cuviincioase, să lăudăm pe întâistătătorii, ca pe cei ce sunt izbăvitorii sufletelor noastre, cântând: Bucuraţi-vă, Petre şi Pavele, apostolilor!

La mulți ani tuturor celor care purtați numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel!

 

 

 

Facebook Comments