Sfinții Apostoli Petru și Pavel – exemple de credință, pocăință și mărturisire

by Cristian Dobre

Astăzi, 29 iunie, avem spre prăznuire doi dintre Apostolii Mântuitorului care ne oferă, poate, cele mai frumoase exemple de iertare și bunătate a Lui Dumnezeu: primul pentru iertarea primită în urma celor trei lepădări de Mântuitorul din Grădina Ghetsimani, iar celălalt pentru apriga prigonire ce o purta împotriva Bisericii lui Hristos.

Cu inimă curată, credință puternică și dragoste capabilă de sacrificii, vechiul Simon a acceptat fără tăgadă chemarea Lui Hristos de a-L urma devenind Petru, ale cărui cuvinte „Tu ești Hristosul, Fiul Lui Dumnzeu Celui viu” (Matei 16,13-16), aveau să devină piatra de temelie a Bisericii creștine. După ce a propovăduit Cuvântul Vieții în Antiohia, Pont, Bitinia, Capadocia, Roma și-a găsit sfârșitul martiric în acest din urmă loc, în anul 67, prin răstignirea pe cruce cu capul în jos, după cum el însuși a cerut, arătând astfel că suferințele lui sunt altfel față de cele ale Lui Hristos.

Fostul Saul din Tars, marele prigonitor al Bisericii Lui Hristos, după convertirea de pe drumul Damascului, avea să devină Pavel despre care Sfântul Ioan Gură de Aur spunea atât de frumos că este „fereastra prin care lumea păgână a văzut pe Hristos”. Sfântul Apostol Pavel, „vasul ales” al Domnului, a propovăduit cuvântul Mântuitorului în timpul celor trei călătorii misionare atât printre cei de un neam cu el, cât și printre cei de alt neam: în Grecia, Atena, Corint, Asia, Macedonia până la Roma, fiind cunoscut ca Apostolul neamurilor și aflându-și sfârșitul martiric odată cu Sfântul Apostol Petru, însă prin decapitare. O parte din sfintele sale moaște se află în catedrala mitropolitană din Veria (vechea Bereea) din Grecia. Acestea vor fi scoase în procesiune în timpul vecerniei de astăzi până la locul cunoscut ca „Altarul Sfântului Pavel”. Patriarhia Romana (deci fiecare dintre noi) este reprezentată în acest an de Preasfintitul Părinte Visarion al Tulcei, cunoscut fiind faptul că de 23 de ani aici se organizează „Congresul internațional de teologie Pavlia Grecia” unde fiecare Patriarhie Ortodoxă trimite câte un reprezentant.

Astăzi, prin sărbătoarea închinată acestor doi mari mărturisitori ai Lui Hristos, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nu facem altceva decât să aducem și să dăm mai departe mărturia lor, iar faptul că în iconografia ortodoxă sunt reprezentați purtând pe brațe macheta unei biserici, arată încă o dată că sunt considerați de Sfânta Biserică drept temelie a ei. Bucuria este cu atât mai mare pentru noi cu cât și Schitul din Moneasa este pus sub oblăduirea acestor doi mari Sfinți Apostoli, urmând ca hramul cu slujbă arhierească să fie ținut duminică, 2 iulie, în prezența ÎPS Timotei Seviciu-Arhiepiscopul Aradului.

Celor care purtați numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Dumnezeu să vă bucure cu împliniri duhovnicești care să vă facă din viață o adevărată mărturisire! La mulți ani!

 

Facebook Comments