Sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad va fi reabilitat

by Andreea Radu

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea anunță demararea implementării proiectului  (cod SMIS 2014+ : 117751), intitulat Reabilitare termo-energetică a pavilionului C1 ( corpuri C1 și C2 ) din cadrul imobilului 49-273, sediul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad”, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1. – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest Timișoara.

Obiectivul general al proiectului – Creșterea eficienței energetice pentru pavilionul administrativ din cadrul imobilului 49-273, sediul S.T.P.F. Arad.

Obiectivul general va fi realizat prin atingerea a două obiective specifice:

OS 1 : Reducerea consumului anual de energie primară pentru pavilionul administrativ sediul S.T.P.F. Arad cu 334.448,86 kWh/an prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

OS 2 : Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră aferente funcționării pavilionului administrativ sediul S.T.P.F. Arad cu 93.84 echivalent tone CO2 prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente clădirii și utilizarea surselor de energie regenerabilă.

Proiectul are o valoare totală de 12.205.661,36 lei, din care 4.462.786,16 lei finanțare nerambursabilă acordată prin Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR), având perioada de implementare de 18.07.2018 – 31.01.2020, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Facebook Comments