Se înființează un registru național în care vor fi trecuți toți românii prinși cu droguri

by Adrian Pavel

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, proiectul de lege care prevede înfiinţarea Registrului naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni din sfera traficului de droguri. În cazul în care nu va fi atacată la Curtea Constituțională, legea merge la promulgare la președinte. S-au înregistrat 246 voturi pentru şi patru abţineri.
Potrivit proiectului, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor din sfera ilicitului de droguri, precum şi pentru a evita riscul recidivei, va fi organizat Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni din sfera traficului de droguri.
Registrul reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni privind cultivarea, producerea, oferirea, vânzarea, transportul, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, introducerea sau scoaterea din ţară de astfel droguri de risc, precum şi punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, a unui local, a unei locuinţe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri, dar şi prescrierea acestor droguri, cu intenţie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, prevede actul normativ.
În Registru se va ţine evidenţa persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei şi suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri de siguranţă, precum şi a persoanelor de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre şi a autorităţilor competente din statele terţe cu privire la săvârşirea unor astfel de infracţiuni.
Nu se vor înscrie în Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal.
Registrul se va organiza de către Ministerul Afacerilor Interne şi se va ţine de către unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu. Acesta se va constitui ca o evidenţă distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar şi poate fi interconectat cu alte baze de date ale Poliţiei Române, scrie stiripesurse.ro.
Persoana înscrisă în Registru va fi supusă fotografierii, înregistrării dactiloscopice, precum şi prelevării probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, fără consimţământul acesteia.
Fotografierea persoanei înscrise în Registru se face o dată la trei ani sau cu ocazia constatării schimbării înfăţişării sau fizionomiei acesteia.

Facebook Comments