Salariul mediu net a scăzut. Domeniile cu cele mai mici și cele mai mari salarii în România

by Andreea Radu

Câştigul salarial mediu net a fost, în ianuarie 2023, 4.254 lei, în scădere cu 144 de lei față de luna decembrie 2022. Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%, scrie agerpres.ro. Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (10041 de lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2412 lei), potrivit raportului INS publicat miercuri.
Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,0%. Indicele câştigului salarial real a fost 96,4% în luna ianuarie 2023 față de luna decembrie 2022.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 225,4%, cu 8,4 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2022.
În luna ianuarie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2022, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).
De asemenea, scăderile câştigurilor salariale medii nete din luna ianuarie au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net
– cu 31,3% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv cu 26,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior
– între 18,5% și 24,5% în fabricarea produselor din tutun, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
– între 8,5% și 16,5% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, alte activităţi extractive, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicaţii, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, transporturi pe apă, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe.
Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat aplicării prevederilor legale, acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum și realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net

– între 6,5% și 9,5% în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), transporturi aeriene
– între 1,0% și 5,0% în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, activităţi de poștă şi de curier, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, construcţii.

Facebook Comments

Centrul de preferințe pentru confidențialitate