S-a încheiat prima etapă de înscrieri în învăţământul primar în județul Arad

by Andreea Radu

La finalul primei etape de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 s-au înscris 3154 de copii, din care 2762 au optat pentru şcoala de circumscripţie, iar un număr de 392 de cereri pentru o altă şcoală decât cea de circumscripţie.

În baza solicitărilor unităţilor de învăţământ şi a cererilor părinţilor înregistrate în aplicaţia informatică SIIIR de Înscriere în învăţământul primar 2019, în data de 22 martie 2019, consiliul de administraţie al ISJ Arad a ajustat planul de şcolarizare prin suplimentare şi diminuare de locuri şi clase pregătitoare, având drept consecinţă diminuarea posturilor la nivel de unități de învățământ. În cursul acestui an școlar fiecare situație în parte va fi soluționată de către ISJ Arad (conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr, 5460/2018), în așa fel încât nici un cadru didactic titular nu va fi disponibilizat din sistem

„Conform solicitărilor unităţilor de învăţământ, ISJ Arad a suplimentat planul de şcolarizare cu locuri şi clase pregătitoare, pentru a asigura accesul la educaţie al tuturor copiilor care trebuie să îşi facă debutul şcolar în anul 2019-2020.

În perioada 2-8 aprilie 2019, în a doua etapă, este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive“, declară inspector școlar general, Prof. Claudius Lucian MLADIN.

Facebook Comments