Rezultatele finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământ, afișate pe edu.ro

by Adrian Topor

Rezultatele finale ale examenului naţional de definitivare în învăţământul preuniversitar vor fi afişate luni, în centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro, potrivit calendarului Ministerului Educației Naționale. 

Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, a avut loc pe 24 iulie, în 42 centre de examen, respectiv câte unul în fiecare judeţ şi în Bucureşti.

În acest an, proba a fost susținută la 96 de discipline de examen, conform Ministerului Educației.

Dintre cei 8.064 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă de pe 24 iulie 7.482 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:

– efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin 1 an;

– calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;

– media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la probele menționate anterior.

A fost înregistrat un număr mare de candidați înscriși pentru următoarele discipline/specializări:

– limba română și literatură pentru copii/metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar – învățământ preșcolar în limba română (2.079);

– limba și literatura română și matematică/metodica predării acestora – învățământ primar în limba română (1.367);

– educaţie fizică şi sport/specialitate și metodica predării acesteia (856);

– limba și literatura engleză/specialitate și metodica predării acesteia (464);

– limba și literatura română/specialitate și metodica predării acesteia (401).

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate au fost afişate în data de 31 iulie în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro.

„Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice”, explică Ministerul Educației.

Sursa: digi24.ro

Facebook Comments