Rezultate simulare Evaluare Națională 2019. Ce note au luat elevii arădeni

by Cristian Dobre

Azi, 22 martie 2019, conform Calendarului simulării Evaluării naționale pentru elevii claselor a VII și a VIII-a, anexa nr. 1 la OMEN 3185/18.02. 2019, s-au  afișat rezulatele obținute de elevi la probele din cadrul EN.

In județul Arad, procentele de promovabilitate pe clase și discipline de examen sunt următoarele:

Clasa a VII a

Limba română:  60,70%

Matematică: 32,26%

Limba maternă: 76,43%

Clasa a VIII a

Limba română:  64,63%

Matematică: 28,61%

Limba maternă: 81,18%

Notele obținute de elevi sunt dispuse după cum urmează:

Clasa a VII-a
Nr. înscriși Nr. abs. Nr. Eliminați Note/medii 1-4,99 Note/medii 5-5,99 Note/medii 6-6,99 Note/medii 7-7,99 Note/medii 8-8,99 Note/medii 9-9,99 Note/medii 10
Limba romana 3817 305 0 1380 602 604 523 332 71 0
Matematica 3817 337 3 2355 530 302 171 87 31 2
Limba materna 190 16 0 41 30 26 31 34 12 0
Clasa a VIII-a
Nr. înscriși Nr. abs. Nr. Eliminați Note/medii 1-4,99 Note/medii 5-5,99 Note/medii 6-6,99 Note/medii 7-7,99 Note/medii 8-8,99 Note/medii 9-9,99 Note/medii 10
Limba romana 3608 313 1 1165 480 454 503 474 217 1
Matematica 3608 326 0 2343 392 223 164 117 40 3
Limba materna 212 26 0 35 18 25 32 39 36 1

 

Rezultatele obţinute de elevi la probele de simulare a Evaluarii Naționale vor fi  analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. În urma analizei rezultatelor, unităţile de învăţământ vor transmite un raport către ISJ Arad, incluzând un plan de acţiune care cuprinde măsuri de remediere.

Unităţile de învăţământ care au obţinut rezultate nesatisfăcătoare  vor fi monitorizate şi îndrumate de către Inspectoratul Școlar Județean, în vederea creşterii calităţii educaţiei.

Printre măsurile avute în vedere de ISJ Arad pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor, menționăm:

– monitorizarea prezenței elevilor la orele de curs  și la orele de pregătire suplimentară;

– asistențe la ore la disciplinele EN precum și la orele de pregătire suplimentară;

– analiza sistematică a progresului școlar al elevilor, inclusiv prin compararea notelor obținute pe parcursul anului școlar cu notele obținute la simularea EvaluăriiNnaționale pentru elevii de clasele a VII-a și a VIII-a.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Arad își propune să efectueze inspecții tematice cu asistențe la disciplinele de examen și monitorizarea respectării planurilor remediale propuse de unitățile de învățământ, organizarea cercurilor pedagogice la disciplinele de examen cu teme legate de evaluarea și analiza lucrărilor scrise la examenele naționale, măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor.

Inspectoratul Școlar Județean Arad mulțumește tuturor cadrelor didactice implicate în organizarea desfășurării probelor din cadrul simulării Evaluării națioanle!

Facebook Comments