Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut, în ciuda creșterii pensiilor

by Cristian Dobre

Numărul mediu de pensionari a scăzut în trimestrul 2 cu 1.000 de persoane, la 5,132 milioane pensionari, faţă de trimestrul precedent, iar pensia medie lunară a crescut cu 0,9%, la 1.436 lei, a anunţat vineri Institutul Naţional de Statistică (INS). Totuși, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut, asta pentru că rata inflației a fost de 1,83%, în timp ce creșterea pensiei a fost de doar 1,43%.

„În trimestrul II 2020, numărul mediu de pensionari a fost de 5,132 milioane persoane, în scădere cu o mie persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,676 milioane persoane, în creṣtere cu 6.000 persoane faṭă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.-plătite de casele de pensii) a fost de 1.436 lei, în creṣtere cu 0,9% faṭă de trimestrul precedent; pensia medie de asigurări sociale de stata fost de 1.380 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotiz are (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 51% (comparativ cu 50,8% în trimestrul precedent); indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum a fost de 100,1%”, arată datele INS, informează News.ro.

În trimestrul II 2020, comparativ cu trimestrul II 2019, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 27.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 6.000 persoane. Pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 16,3% fiecare.

În trimestrul II 2020 comparativ cu trimestrul I 2020, numărul mediu de pensionari a fost în scădere cu o mie persoane faţă de trimestrul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost în creṣtere cu 6.000 persoane. Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stata crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,9% ṣi respectiv cu 0,4%.

La nivelul trimestrului II din acest an, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 91,1% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (78,2%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale.

Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial -au reprezentat 2,1%. Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10. Acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 5 pensionari la 10 salariaţi în Municipiul Bucureṣti, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în judeṭele Giurgiu ṣi Vaslui ṣi 14 la 10 în judeṭele Botoṣani ṣi Călăraṣi.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 736 de lei (1.098 lei în judeţul Botoṣani, 1.105 lei în judeṭul Giurgiu, 1.122 lei în judeṭul Vrancea faţă de 1.834 lei în judeṭul Hunedoara, 1.743 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 1.639 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG 2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent -indemnizaţie socială), în trimestrul II 2020, a fost de 961.400 persoane, din care: 803.300 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,2% din totalul pensionarilor din această categorie; 154.800 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,5% din totalul acestora; 3.300 persoane din sistemul militar, reprezentând 1,8% din totalul acestei categorii.

Pensia reală exprimă contravaloarea mărfurilor şi serviciilor care pot fi cumpărate, respectiv utilizate, cu pensia medie nominală netă într-o anumită perioadă de timp, comparativ cu altă perioadă, având în vedere evoluţia preţurilor de consum şi a tarifelor serviciilor. Indicatorul se determină luând în calcul sumele corespunzătoare pentru pensiile plătite pensionarilor de asigurări sociale de stat, pensionarilor MApN, MAI, SRI. Pensia medie lunară reprezintă dreptul bănesc stabilit prin decizia de pensie; se calculează prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în plată în trimestrul de referinţă la numărul mediu lunar al acestora înmulţit cu 3 luni.

Sursa: stiripesurse.ro
Facebook Comments