PS Emilian Crișanul, prezent la Conferința Internațională IOTA de la Iași. Participanți din 34 de țări

by Dana B.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, prezent la Conferința Internațională IOTA de la Iași. Cuprinderea zilelor de 9-12 ianuarie 2019 a transformat Iașiul, fără a exagera, în capitala culturii teologice internaționale, prin aducerea sub cupola Conferinţei teologice internaţionale ”Unitate pan-ortodoxă şi sinodalitate” a peste 300 de participanți din 34 de țări.

Ce este IOTA?

Asociaţia Teologică Ortodoxă Internaţională (IOTA), înfiinţată în februarie 2017,  ”îşi propune să crească potenţialul formator al tradiţiei intelectuale ortodoxe, prin crearea unui forum academic interdisciplinar, unde să fie cultivate, aprofundate şi împărtăşite rezultatele cercetării în domeniul teologiei ortodoxe de cadrele didactice, studenţii din învăţământul universitar teologic, ierarhia bisericească şi diferitele organizaţii laice”, conform doxologia.ro.

Cei peste 300 de participanți, organizați în 75 de sesiuni de lucru, în cadrul a 25 de grupuri tematice (teologie dogmatică, raportul dintre religie şi ştiinţă, eclesiologie, teologie liturgică etc.), au făcut ca timpul cuprins între Botezul Domnului și Duminica ce marchează Ieșirea la propovăduire a Domnului să fie un timp al  spiritului unității panortodoxe atât de zbuciumată în aceste vremuri, un timp de împărtășire a Luminii Lui Hristos, un timp  care să ofere acestui nou început al ieșirii la propovăduire puterea transmiterii Mesajului Evangheliei într-un singur Duh.

Cum Arhiepiscopia Aradului nu putea să nu fie prezentă la o astfel de Conferință, cel care ne-a reprezentat a fost Preasfințitul Emilian Crișanul care, în comunicarea Sfinției Sale, a atins un subiect mai mult decât sensibil și anume cel al ”Bisericii Ortodoxe Române după Sinodul din Creta”, comunicare pe care o redăm intregral mai jos:

Comunicarea Preasfințitului Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului

”Biserica Ortodoxă Română după Sinodul din Creta

Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale de la Chambésy a hotărât ca Sfântul și Marele Sinod să aibă loc, cu Harul lui Dumnezeu, la Academia Ortodoxă din Creta, în Kolymbari de Kissamos, între 18-27 iunie 2016.

Sinaxa aceasta a aprobat șase teme care au fost analizate și aprobate în cadrul întrunirii Sfântului și Marelui Sinod, ce au avut în vedere: Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană; Diaspora; Autonomia și modul ei de proclamare; Taina căsătoriei; Importanța postului astăzi; Relațiile Bisericilor Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine.

Mesajele pe care le-au transmis Bisericile Ortodoxe după Sinodul din Creta, și cele care au participat și cele care nu au participat (Bisericile Antiohiei, Georgiei, Rusiei, Bulgariei), sunt mărturii ale păstrării unității ortodoxe, ale aprofundării conlucrării și responsabilității comune în lume.

Patriarhul Daniel al României a arătat în cuvântul său, că „Sfântul și Marele Sinod al Bisericilor Ortodoxe este în același timp un eveniment rar și începutul unei normalități, deoarece sinodalitatea este o regulă canonică a vieții Bisericilor locale, pentru a exprima unitatea credinței ortodoxe, a vieții sacramentale și a disciplinei canonice a Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească.

Activitatea pastorală și misionară a Bisericii trebuie să țină cont astăzi de problemele și provocările contemporane. Totuși, scopul principal al lucrării Bisericii este sfințirea și mântuirea oamenilor, adică dobândirea vieții veșnice în iubirea și lumina Împărăției Preasfintei Treimi.

În acest sens, Sinodul nu trebuie să formuleze noi dogme sau sfinte canoane noi, ci trebuie să aibă o semnificație pastorală și misionară actuală, pentru a mărturisi iubirea lui Hristos pentru Biserica Sa și pentru întreaga umanitate”.

          „Este foarte important de menționat că românii ortodocși au fost activi în toate comitetele de lucru ale sinodului, dar și în lucrările ședințelor plenare. Din partea Bisericii noastre, nu numai Patriarhul, ci și alți ierarhi au luat cuvântul și au făcut propuneri”.

          Cu toate acestea, au apărut în Patriarhia Română, după Sinodul din Creta mai mulți clerici (sau foști clerici), monahi și credincioși care au rupt legătura cu Biserica Ortodoxă, considerând că la Creta au fost schimbată învățătura de credință.

          Cei care (foști clerici, monahi și mireni) au adus acuze Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și s-au separat, se consideră „mărturisitori și apărători ai dreptei credințe” și condamnă Biserica Ortodoxă pentru că poartă dialog cu diferite religii și confesiuni creștine, însemnând această manifestare o „erezie ecumenistă”.

          Una dintre măsurile luate de contestatarii Sinodului din Creta este nepomenirea Ierarhului locului și separarea canonică de Biserica Ortodoxă Română.

Astfel de situații au apărut mai ales în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, la Mănăstirile Văratec, Rădeni, la Schiturile Oituz și Sfânta Teodora de la Sihla (Pașcani), dar și în Arhiepiscopia Râmnicului, la Schitul „Lacul Frumos” și în alte regiuni.

Au fost create situații confuze între modul de a protesta față de hotărârile Sinodului din Creta. Unii nu au mai pomenit chiriarhii lor, care au participat la Sinod, alții au continuat să-i pomenească chiar dacă îi consideră „eretici”. Unii consideră valide Tainele săvârșite de ierarhii români participanți la Sinod, alții consideră că Tainele lor nu mai sunt valide, pentru că nu mai au Har lucrător și în Sfântul Potir nu ar fi Sfânta Euharistie.

Dacă la început nepomenitorii au spus că nu vor face schismă în Biserica Ortodoxă, numai că nu participă la slujbele unde oficiază ierarhii considerați eretici, mai apoi, au afirmat că preoții care participă la slujbele acestor ierarhi nu mai au Har lucrător. Cei care s-au separat de B.O.R. au început să protesteze, să formeze o grupare separatistă, să oficieze slujbe în case și locații improvizate, să aducă diferiți monahi de la Muntele Athos, care să le susțină în fața credincioșilor argumentele lor împotriva Sinodului din Creta și a ierarhilor români participanți la Sinod.

Cert este că nu au argumente care să demonstreze așa-zisele erezii în care ar fi Sinodul întrunit în Creta.

Canoanele (Canonul 31 Apostolic; Canonul 15 de la Sinodul I-II de la Constantinopol) pe care le invocă împotriva ierarhiei ortodoxe sunt interpretate în mod eronat. Ele se referă la cei care devin schismatici, adică se despart de Biserică.

În dialogul meu cu monahii schismatici, le-am adus la cunoștință și Canonul 39 Apostolic, care prevede: „Presbiterii și diaconii să nu săvârșească nimic fără încuviințarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredințat poporul Domnului și acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”.

Am avut multe discuții și schimburi de scrisori (documente) cu monahii de la schitul „Lacul Frumos” (Vâlcea), însă erau împietriți în gândirea lor bolnavă, mai mult încălcau și Regulamentul vieții monahale și Statutul de Organizare și Funcționare a Bisericii Ortodoxe Române.

Încurajările rămânerii lor în afara Bisericii se fac și de către unii preoți caterisiți aflați în țară sau străinătate.

Acești schismatici nu au dorit să înțeleagă, că hotărârile Sinodului din Creta nu au schimbat doctrina, nici canoanele, slujbele, posturile sau Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos.

Pentru a înțelege toți clericii și credincioșii ceea ce s-a discutat și hotărât la Sinodul din Creta, Patriarhia Română a publicat mai multe materiale și a organizat emisiuni radio-tv, apoi a publicat și un ghid intitulat „Despre Sfântul și Marele Sinod din Creta, 16-26 iunie: întrebări și răspunsuri”, Edit. Basilica, București, 2017.

Biserica noastră a tratat cu responsabilitate această situație și a căutat mijloace pentru a conștientiza clerul și credincioșii despre păstrarea credinței și a unității bisericești.”

La finalul celor patru zile maraton care au avut ca nucleu comunicarea și comuniunea ortodoxă fără granițe, întreaga activitate (conferințe în plen, lansări de cărți, vernisaj de icoane, discuții pe secțiuni etc) a participanților a fost pecetluită cu Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană din Iași de un sobor de preoți și diaconi condus de Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleia și Înaltpreasfințitul Părinte Alexander, Arhiepiscop de Toledo și Dallas.

”De atunci a început Iisus a propovădui și a zice: Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 4, 17), cuvânt venit pentru a pecetlui un moment de excepție petrecut în Casa Iașului, dar și pentru a deschide Calea Bucuriei pocăinței corect înțelese, pentru că ”pocăința nu înseamnă a ne vedea doar păcatele ci și a împărtăși Bucuria Lui Hristos și a o da altora; nu înseamnă a ne uita în suflet doar pentru a ne vedea urâțenia ci și pentru a ne uita în sus la Hristos; nu înseamnă a ne uita doar în trecut ci și a ne uita spre viitor cu nădejde”, așa cum frumos avea să spună în cuvântul de învățătură Înaltpreasfințitul Părinte Kallistos.

 

 

 

Facebook Comments