Programul concursului național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020  

by Dana B.

Joi, 18 iunie 2020, conform Calendarului concursului național de ocupare a posturilor didactice, Anexa 3 la OMEC nr. 4.302/21.05.2020, începe înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la Inspectoratul Scolar Județean.

Dosarele candidaților se pot depune,la sediul ISJ, în perioada 18-29 iunie 2020, însă, pentru fluidizarea procesului de preluare a dosarelor propunem candidaților următorul grafic:

Data Disciplina Intervalul orar
JOI, 18 IUNIE 2020 Educatoare , învăţătoare 9,00-16,00
VINERI, 19 IUNIE 2020 Educatoare, învăţătoare 9,00-14,00
LUNI, 22 IUNIE 2020 Limba română, limbi materne, limbi modene, matematică, informatică 9,00-16,00

 

MARTI, 23 IUNIE  2020 Învățământ Tehnic: economişti, ingineri, educaţie tehnologică, maiştrii instructori

Învățământ vocațional: artă, sport, patate și cluburi

Învățământ special: psihologie, psihopedagogie specială

Educatie fizică şi sport

 

 

 

9,00-16,00
MIERCURI, 24 IUNIE 2020 Fizică, chimie, biologie,

Religie,

Educaţie muzicală/plastică,

Istorie, geografie, filosofie, cultură civică, logică

 

9,00-16,00
JOI, 25 IUNIE 2020 Supliniri în baza notelor de la concursul de titularizare 2019-2014

Detașare la cerere, restrângere de activitate, completare normă didactică

9,00-16,00
VINERI, 26 IUNIE 2020 Supliniri în baza notelor de la concursul de titularizare 2019-2014

Detașare la cerere, restrângere de activitate, completare normă didactică

9,00-16,00
LUNI, 29 IUNIE 2020 Supliniri în baza notelor de la concursul de titularizare 2019-2014

Detașare la cerere, restrângere de activitate, completare normă didactică

9,00-15,00

 

Rugăm candidații să respecte, pe cât posibil, această programare.

Desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice va avea loc în data de 15 iulie 2020.

 

 

Facebook Comments