Poliția rutieră recomandă: Odihniți-vă minim 8 ore înainte de a pleca la drum!

by Dana B.

Oboseala la volan constituie una din cauzele accidentelor rutiere produse pe șoselele arădene.

Pe fondul temperaturilor ridicate din aceste zile, oboseala îşi poate face apariţia instantaneu. Temperaturile extrem de ridicate conduc la îngreunarea con­siderabilă a deprinderilor motrice şi la creşterea ris­cului producerii de accidente.

De ace­ea, la apariţia primelor semne de obo­seală, şoferilor li se recomandă să în­trerupă deplasarea, până la refacerea a capacităţilor pshiho-fizice.

Simptomele oboselii pot fi uşor recu­nos­cute, doa­rece acestea duc la altera­rea timpului de reacţie, a ve­derii, gândire înceată şi neclară, scă­derea performanţei, vi­gilenţei şi mo­tivaţiei.

Printre acestea se numără și: creşterea com­portamentului agresiv la volan, difi­cultăţi în con­centrarea atenţiei, în ţi­ne­rea ochilor deschişi sau a capului ri­dicat, senzaţia de nisip în ochi şi nevoia repetată de frecare a lor, conducerea în zig-zag şi omiterea semnelor sau indicatoarelor rutiere.

Pentru prevenirea adormirii la volan, luați următoarele măsuri:

  • Înainte de a pleca la drum, odihniți-vă cel puţin opt ore;
  • Faceți pauză la fiecare două ore sau 160 km;
  • Călătoriți cu un partener care să vă observe semnele de oboseală sau, după caz, să preia locul șoferului;
  • Evitați folosirea medicamentelor pe timpul călătoriei;
  • Faceți pauze de cafea şi pentru a realiza exerciţii fizice.
Facebook Comments