Planul Local de Acțiune pentru Mediu Județul Arad, actualizat 2018-2019 a fost aprobat

by Cristian Dobre

Planul Local de Acțiune pentru Mediu- Județul Arad, actualizat 2018-2019 a fost aprobat prin Ordinul Instituției Prefectului – Județul Arad, nr. 145/20.02.2019. Anterior solicitării, adresate Instituției Prefectului – Județul Arad, acesta a fost avizat favorabil și de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului.Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu (PLAM) oferă cadrul de abordare a celor mai importante probleme de mediu reprezentând un plan pe termen lung pentru investiţiile şi programele de mediu, contribuie la dezvoltarea în ansamblu a comunităţilor și determină o îmbunătăţire a calităţii mediului. PLAM este un document strategic complementar celorlalte activități de planificare ale autorităților centrale și locale. Elaborarea şi implementarea acestora reprezintă o cerinţă indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate.

Facebook Comments