Peste 500 de cadre didactice arădene au susținut examenul de titularizare

by Dana B.

Ieri, 11 iulie 2018, a avut loc proba scrisă a Concursului Național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – sesiunea 2018, conform Calendarului  mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 – 2019, anexa 19 la Metodologia aprobată prin OMEN nr.5485/2017( modificat prin OMEN 3017/2018).

Concursul s-a desfășurat în două centre: Colegiul Național „Moise Micoară” Arad și Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Arad.

S-au înscris 604 cadre didactice, din care:

  • Prezenți – 530
  • Absenți – 74
  • Eliminați – 0
  • Retrași din motive personale – 71

Rezultatele se vor afișa în data de 17 iulie 2018. Eventualele contestații se vor rezolva în perioada 18-23 iulie 2018, urmând ca rezultatele finale să se afișeze în 24 iulie 2018.

Repartizarea pe posturi se va face prin şedinţă publică, în ordinea notelor obţinute la examen.

 

Facebook Comments