Patronii pot să reducă cu 80% timpul de muncă lunar al angajaților, cu acordarea unei indemnizații de 75% din salariul de bază

by Florian Popa

A fost publicată, în  Monitorul Oficial nr. 345/05.04.2021, Legea nr.58/2021 care prevede posibilitatea ca patronii să reducă cu 80% timpul de muncă lunar al angajaților, cu acordarea unei indemnizații de 75% din salariul de bază aferent orelor de reducere a programului de lucru, pe perioada stării de urgență, de alertă sau de asediu, plus încă 3 luni după încetarea acesteia. Modificările se referă la conceptul cunoscut sub numele de ”kurzarbeit”.

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 ‒ Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a timpului de muncă, determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, pe perioada stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Această măsură de reducere a timpului de muncă se ia de către angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanții salariaților. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal. Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare. În cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru, comunicarea angajatorului către salariat se face cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii.

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferenţă să poată fi decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Indemnizaţia se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia acordată de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat. Indemnizaţia de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile legii.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, este interzisă atât angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, cât şi subcontractarea activităţilor desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

Pe perioada aplicării măsurii reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă, salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator.

Prevederile menționate mai-sus se aplică şi în cazul ucenicilor, cu condiţia ca angajatorul să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică şi practică pentru dobândirea competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională.

Această modificare a Codului Muncii intră în vigoare în data de 08.04.2021.

Facebook Comments