MINISTERUL EDUCATIEI INTOCMESTE CALENDARUL INSCRIERILOR IN CLASA PREGATITOARE SI CLASA INTAI

by Calin Moga

Înscrierile în clasa pregătitoare şi în clasa I încep pe 24 februarie, potrivit unui proiect al Ministerului Educaţiei, pus în dezbatere publică. Părinţii pot completa şi depune online sau la unitatea de învăţământ cererile de înscriere pentru anul şcolar 2014-2015.

Pe 17 februarie se va face afişarea circumscripţiilor şcolare, a planului de şcolarizare propus şi a numărului de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-urile acestora şi pe cele ale inspectoratelor şcolare, potrivit proiectului Ministerului Educaţiei.

Tot în 17 februarie va fi afişat programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinţi şi unităţile unde se face evaluarea. În aceeaşi zi se vor afişa la sediul unităţii de învăţământ criteriile specifice de departajare elaborate de unităţile de învăţământ.

Între 18 februarie şi 28 februarie va avea loc în fiecare unitate de învăţământ „Ziua porţilor deschise„, iar în intervalul 17-28 februarie se vor organiza în unităţile de învăţământ preşcolar informări ale părinţilor.

Proiectul prevede că între 18 februarie şi 13 martie va fi comunicat rezultat evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

În 17 martie va avea loc procesarea de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

Între 18 martie şi 20 martie se va face admiterea sau respingerea cererilor la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare.

De asemenea, în 21 martie va avea loc procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie.

În zilele de 21 şi 22 martie va fi afişat numărul de locuri rămase libere.

Între 25 martie şi 4 aprilie se vor depune cererile-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflată pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru a doua etapă de părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitatea de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

În data de 11 aprilie va avea loc afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratele şcolare ale cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitatea de învăţământ se va face în intervalul 14-18 aprilie.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul 2013-2014 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I prevede că între 24 februarie şi 14 martie se vor depune solicitările de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, la sediul unităţii de învăţământ respective. Între 25 martie şi 4 aprilie se vor depune solicitările de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea în altă şcoală decât şcoala de circumscripţie, la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea.

În data de 11 aprilie se va face afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa I.

http://www.romaniatv.net/

Facebook Comments