Mărturisitorii Ortodoxiei din temnițele comuniste, comemorați în Arhiepiscopia Aradului

by Dana B.

Arhiepiscopia Aradului a organizat,  în Catedrala Veche din Arad, o slujbă de pomenire în memoria tuturor mărturisitorilor arădeni ai credinței din temnițele comuniste.  Slujba Parastasului a fost oficiată de către un sobor de preoți și diaconi în frunte cu Ierarhii arădeni, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. Ne bucurăm de prezența la eveniment a unor reprezentanți ai autorităților centrale și locale, reprezentanți ai Universităților arădene, personalități ale culturii și vieții arădene: domnul Vasilică Damian, subprefectul Județului Arad, domnul Ioan Tamaș, Inspector șef al IPJ Arad, domnul Claudiu-Daniel Burlan, Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Arad, domnul Prof.Univ.Dr. Aurel Ardelean, Președintele UVVG Arad, doamna Prof.Univ.Dr. Ramona Lile, rectorul UAV Arad, doamna Prof.Univ.Dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG Arad, doamna Prof. Univ. Dr. Lizica Mihuț.

Pomenirea și amintirea acestor martori și mărturisitori recenți ai Ortodoxiei din temnițele comuniste ne întărește în convingerea că Biserica este Biserică dacă este Biserică de martiri și mărturisitori. Și martirii sunt aceia care, așa cum ne-a amintit Cartea Revelației, „vin din încercarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului” (7,14). Ei au avut harul de a-L mărturisi pe Iisus până la sfârșit, până la moarte. Ei suferă, își dau viața, „iar noi”, așa cum a subliniat Preasfințitul Emilian în cuvântul său, „primim binecuvântarea lui Dumnezeu pentru mărturia lor”. Și există și în societatea contemporană atâția mărturisitori ascunși, tainici, acele persoane fidele față de puterea blândă a iubirii, față de glasul Duhului Sfânt, care în viața de fiecare zi încearcă să-i ajute pe semenii lor și să-l iubească pe Dumnezeu fără rezerve.

Dacă ne uităm bine, motivul oricărei persecuții este ura: ura „stăpânului” acestei lumi față de cei care au fost mântuiți și răscumpărați de Iisus Hristos cu moartea Sa și cu Învierea Sa. În textul Evangheliei după Ioan (15,12-19), Iisus folosește și aduce în discuție un cuvânt puternic și tulburător: cuvântul „ură”. Hristos, care este învățătorul iubirii, căruia îi plăcea așa de mult să vorbească despre iubire, vorbește cu durere și despre ură. Dar El voia mereu să numească lucrurile pe numele lor. Și ne spune: „Nu vă înspăimântați! Lumea vă va urî; dar să știți că înainte de voi, m-a urât pe Mine”.

Iisus ne-a chemat și ne-a mântuit, printr-un dar gratuit al iubirii Sale. Cu moartea și învierea Sa ne-a mântuit de puterea lumii, de puterea diavolului, de puterea „principelui” acestei lumi. Și originea urii este aceasta: pentru că noi am fost mântuiți de Iisus Hristos, iar „principele” lumii nu vrea acest lucru, el ne urăște și provoacă persecuția, care din timpurile lui Iisus și ale Bisericii primare continuă până în zilele noastre. Câte comunități creștine sunt astăzi obiect al persecuției! De ce? Din cauza urii duhului lumii.

Biserica are nevoie de sfinți, de cei care au curajul de a accepta harul de a fi martori până la sfârșit, până la moarte. Toți aceștia sunt sângele viu al Bisericii. Sunt martorii care duc înainte Biserica, cei care atestă că Iisus a înviat, că Iisus este viu, și atestă asta cu coerența vieții și cu tăria Duhului Sfânt pe care l-au primit în dar. A aminti acești martori ai credinței în Anul comemorativ 2017 și a ne ruga pentru ei este un mare dar. Este un dar pentru comunitatea ortodoxă din România, pentru Biserica de pretutindeni, pentru toate comunitățile creștine din județul Arad și pentru atâția pelerini ai credinței. Moștenirea vie a mărturisitorilor arădeni și din toată țara, ierarhi, preoți și credincioși mireni, ne dăruiește astăzi nouă pace și unitate. Ei ne învață că, prin tăria și modelul iubirii, prin blândețe, se poate lupta împotriva prepotenței, a violenței, a războiului și se poate realiza cu răbdare pacea. Și atunci putem astfel să ne rugăm: O, Doamne, fă-ne martori vrednici ai Evangheliei și ai iubirii Tale, revarsă milostivirea Ta asupra omenirii, reînnoiește Biserica Ta, ocrotește-i pe creștinii persecutați, dăruiește de grabă pace întregii lumi.

Arhim. Teofan Mada

 

Facebook Comments