MApN face recrutări pentru învățământul militar

by Cristian Dobre

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Arad, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire, liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2019/2020 Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor(băieţi şi fete) din municipiul şi judeţul Arad cu o ofertă generoasă:

      * 600 locuri pentru învăţământul liceal militar, alcătuit din 5 Colegii Naţionale Militare:
1. Colegiul Naţional Militar ”Mihai Viteazul”, Alba Iulia, județul Alba -120 de locuri
2. Colegiul Naţional Militar ”Dimitrie Cantemir”, Breaza, județul Prahova -120 de locuri
3. Colegiul Naţional Militar ”Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava -120 de locuri
4. Colegiul Naţional Militar ”Tudor Vladimirescu”, Craiova, județul Dolj -120 de locuri

  1. Colegiul Naţional Militar ”Alexandru Ioan Cuza” Constanța, județul Constanța -120 locuri

       Se primesc candidaţi care sunt înmatriculaţi în clasa a VIII-a, care fac dovada promovării evaluării/testelor naţionale, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul 2019.

                   * 678 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 3 şcoli militare:
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti 

– 313 de locuri;
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, sat Boboc, judeţul Buzău – 245 de locuri;
3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, Constanța

– 120 locuri;

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care vor împlini cel mult 30 de ani în anul 2019.

NOTĂ: La maiștri militari, un procentaj de cel mult 25% din numărul de locuri este rezervat absolvenților din acest an ai colegiilor naționale militare.

 

* 399 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit din 2 şcoli militare:
       1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti         – 323 de locuri.
2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, sat Boboc, judeţul Buzău – 76 de locuri.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi vor împlini cel mult 35 de ani în anul 2019.

* 893 locuri pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor, alcătuit din:
1. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu – 264 locuri;
2. Academia Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, Brașov – 184 locuri;
3. Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Constanța – 108 locuri;
4. Academia Tehnică Militară, București – 219 locuri;
5. Institutul Medico-Militar, București – 110 locuri din care: 60 – prin Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti (40 medicină generală, 10 medicină dentară, 10 farmacie) şi 50 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (medicină generală)
6. Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București – 8 locuri;

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care vor împlini cel mult 30 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie-naviganţii în anul 2019.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la bazele sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

 

ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un  trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

          Activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare – recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Arad, situat în municipiul Arad, str. Lucian Blaga nr. 4-6, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0257282447 sau 0257281693 int.128.

Programul de lucru cu publicul:

luni – vineri  8.30 – 16.30 ; marţi 10.30 – 18.30

Acte necesare: cartea de identitate.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro, sau pe paginile www.facebook.com/RecrutareMApN, twitter.com/RecrutareMApN, www.facebook.com/CentrulMilitarJudeţeanArad.

Facebook Comments