Legea zilierilor a fost modificată din nou

by Cristian Dobre

În Monitorul Oficial nr. 575 din 15 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 132 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52 / 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Potrivit noilor reglementări, au fost suplimentate domeniile de activitate în care se poate presta activitate cu zilieri, instituindu-se totodată şi o serie de măsuri cu privire la activitatea desfăşurată în domeniul creşterii ovinelor caprinelor sau bovinelor în sistem extensiv, prin păşunatul sezonier, în regim semiliber.

Astfel, angajatorii / beneficiari vor putea utiliza zilieri şi pentru activităţile aferente următoarelor domenii:

– activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

– creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire / curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierilor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130

În domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv, prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, un zilier poate presta activitate pentru acelaşi beneficiar, maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

De reglementarea de mai sus beneficiază persoana care deţine cel puţin 50 de ovine, 25 de caprine sau 3 bovine, după caz, generatoare de venit.

ITM Arad atrage atenţia că zilierii pot presta doar muncă necalificată, în domeniile expres prevăzute de lege, utilizarea acestora pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ fiind interzisă, excepţie făcând situaţiile în care beneficiarii au încheiat contracte de prestări de servicii cu terţii.

Sursa: agerpres.ro

Facebook Comments