Lăptișorul de matcă, în lupta împotriva cancerului

by Cristian Dobre

Există zeci de studii despre efectul lăptişorului de matcă în miere contra bolii canceroase, în dife­rite forme şi cu diferite localizări. S-a demon­strat ştiinţific şi o conlucrare foarte bună a trata­mentelor oncologice clasice cu acest produs api­col. De exem­plu, efectele adverse ale temozo­lomidei, medica­ment folosit între altele contra tumorilor la creier, sunt corectate de lăptişorul de matcă, fără a-i afecta în niciun fel eficienţa tera­peutică. Acest efect benefic este constatat şi în cazul altor citostatice (taxol, cisplatină etc.), dar şi al radio­te­rapiei folosite în cancer. Substanţa numită prescurtat 10-HDA (acidul 10-hidroxi-2-decenoic) din lăpti­şorul de matcă blochează vas­cula­rizarea tumorilor, împiedicând creşterea şi pro­liferarea acestora.

Efecte pozitive sunt obţinute în tumorile cu localizare cerebrală, bucală, gas­trică, intestinală, rec­tală, hepatică, testiculară, cervi­ca­lă, pulmonară etc. În cazul cancerului ma­mar, acţiu­nea protectivă a lăptişorului de matcă a fost consta­tată în cazul tumorilor potenţate de sub­stan­ţele hor­mo­nale artificiale, cum ar fi bisfenolul A conţinut în pet-uri şi ambalaje de plastic. Se reco­mandă trei cure pe an, cu o durată de 90 de zile fiecare, timp în care se consumă câte 2-3 lin­guriţe de lăptişor de matcă în miere pe zi. În tim­pul tra­tamentului, se va ţine, de preferinţă, un re­gim vege­tarian cu multe crudităţi, menit să pre­gătească şi să facă favorabil terenul pentru acţiu­nea antitumorală a preparatului.

 

Sursa: sanatate.bzi.ro

Facebook Comments