ITM Arad, controale la firmele din domeniul demontării mașinilor și echipamentelor scoase din uz

by Adrian Pavel

În perioada 05.03. – 09 .03. 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat acțiuni de verificare la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul ,,Demontarea / dezasamblarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” cod CAEN 3831.

Acțiunea, de tip Campanie națională, a vizat în principal modul în care sunt respectate prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă precum și a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă.

Astfel, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, ținând seama de riscurile majore pe care le presupune specificul acestei activități, lucrătorii se confruntă, de cele mai multe ori cu un mediu de muncă neprielnic, condiții de muncă dificile, cu factori de risc de accidentare ce atrag uneori consecințe ireversibile, mortale sau foarte grave, respectarea dispozițiilor legale menite să prevină producerea de evenimente nedorite este imperios necesară.

Acestea pot fi generate de echipamentele de muncă necorespunzătoare tehnologiilor folosite, de lucrul la temperaturi ridicate, de manipulări de mase grele și foarte grele care conduc la o serie de probleme de sănătate asociate cu dureri de spate și dureri musculare precum și la accidente prin cădere de obiecte depozitate la înălțime și nu în ultimul rând la riscuri de tăiere, de electrocutare sau de lovire.

În ceea ce privește relațiile de muncă, s-a urmărit identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și luarea măsurilor care să asigure respectarea de către angajatori și angajați a prevederilor legale.

Totodată s-a verificat modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă, repausurile periodice, precum și garantarea în plată a salariului minim brut pe țară.

Accent a fost pus și pe informarea angajatorilor dar și a lucrătorilor, cu privire la efectele nocive și mai ales consecințele pe care le generează munca fără forme legale, întrucât persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială, nu poate să-și revendice drepturile, nu beneficiază de concediu de odihnă, de concediu medical și evident, nu are siguranța plății salariului, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului.

În egală măsură, angajatorul care recurge la utilizarea muncii fără forme legale este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudicii produse de către acesta și nu mai puțin important, eludarea legii atrage după sine sancțiuni, într-o atare situație, amenda contravențională fiind de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată.

Facebook Comments