ITM Arad avertizează: primirea la muncă a salariaților pe perioada suspendării contractelor constituie muncă le negru

by Andreea Radu

Dat fiind situația specială existentă pe piața muncii în contextul crizei generate de pandemia cu virusul COVID -19, printre efectele produse numărându-se și acela al suspendării unui număr mare de contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au întreprins în această perioadă o amplă acțiune de verificare a modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă.

Astfel, inspectorii de muncă au procedat la identificarea angajatorilor care au primit la muncă salariați pe perioada cât aceștia au avut contractele individuale de muncă suspendate, la stabilirea de măsuri pentru intrare în legalitate și nu în ultimul rând, au urmărit creșterea gradului de conștientizare a factorilor implicați în procesul muncii, cu privire la importanța prestării muncii declarate precum și cu privire la consecințele sociale și economice negative care derivă din încălcarea dispozițiilor legale privind relațiile de muncă.

În perioada următoare, inspectorii de muncă vor continua seria acțiunilor de informare și control desfășurate în primul semestru al anului 2020, pentru asigurarea respectării dispozițiilor legale în materie.

În ceea ce privește activitatea desfășurată de inspectorii de muncă în semestrul I, în domeniul relații de muncă, subliniem că aceștia au efectuat un număr de 770 de controale la angajatorii de pe raza județului Arad, au aplicat 852 sancțiuni, valoarea totală a amenzilor depășind suma de 1.237.000 lei.

Cu privire la munca prestată fără forme legale, au fost depistate peste 350 de neconformități la angajatorii controlați, valoarea amenzilor cifrându-se la 870.000 lei.

Atenționăm lucrătorii, că și ei sunt pasibili de sancțiune în cazul în care prestează muncă fără forme legale, dovadă fiind faptul că în primul semestru al anului au fost aplicate amenzi de aproximativ 10.000 lei pentru cei depistați.

Reiterăm, că în toate acțiunile întreprinse s-a pus un accent deosebit pe latura preventiv-educativă, aplicându-se sancţiuni doar în cazul unor abateri cu pericol social crescut, în toate celelalte situaţii fiind aplicate avertismente, dispunându-se de cele mai multe ori remedierea deficienţelor constatate chiar în timpul controlului sau pe termene scurte, în baza consultanţei de specialitate acordate de inspectorii de muncă.

Facebook Comments