ITM Arad atenționează: Munca nedeclarată, un fenomen extrem de nociv

by Cristian Dobre

Inspectorii de muncă atenţionează: MUNCA NEDECLARATĂ UN FENOMEN EXTREM DE NOCIV

În luna iunie, în cadrul Campaniei Naţionale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, prin inspectorii de muncă, a întreprins acţiuni de control la angajatorii din judeţul Arad, care prestează astfel de activităţi.

Acţiunea a urmărit în principal identificarea şi combaterea muncii nedeclarate precum şi stabilirea de măsuri care să determine angajatorii din domeniul construcţiilor să respecte prevederile legale atât în ceea ce priveşte domeniul relaţiilor de muncă cât şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectorii de muncă au verificat aspecte cu privire la angajarea personalului, respectarea timpului de muncă şi a timpului de odihnă, a repausurilor periodice precum şi respectarea de către angajatori a dispoziţiilor cu privire la garantarea în plată a salariului minim brut în construcţii, care conform OUG 114 / 2018 este de 3000 lei.

Angajatorilor li s-a reamintit, că munca nedeclarată generează consecinţe sociale şi economice grave şi că sunt pasibili de sancţiune.


Astfel, o persoană care prestează muncă nedeclarată nu poate beneficia de concediu de odihnă, de concediu medical, nu are siguranţa plăţii muncii prestate pentru angajator fiindu-i îngrădit accesul la pensie sau la orice altă măsură de protecţie socială.
În egală măsură şi angajatorul care foloseşte lucrători fără forme legale are de suferit întrucât este lipsit în primul rând de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube pe care acesta le-ar produce fiind pasibil totodată de sancţiuni contravenţionale sau chiar penale în cazul în care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor.

Întrucât controalele s-au desfăşurat într-o perioadă în care s-au înregistrat temperaturi extreme, angajatorii au fost atenţionaţi că au obligaţii cu privire la asigurarea unor condiţii adecvate de lucru, respectiv asigurarea de apă minerală, asigurarea echipamentului individual de protecţie, de duşuri, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pe parcursul acţiunii, au fost verificaţi peste 70 angajatori, iar acolo unde s-au înregistrat nereguli, inspectorii de muncă au aplicat sancţiuni, valoarea amenzilor depăşind suma de 100.000 lei.

Deşi, conform dispoziţiilor OUG nr. 114 / 2018, salariul minim brut în domeniul construcţiilor a fost majorat începând cu luna ianuarie 2019 la suma de 3000 lei, s-a constatat că mai există angajatori şi lucrători care ignoră dispoziţiile legale în materie, în timpul controalelor fiind depistate persoane care prestau activitate fără forme legale, aceştia fiind de asemenea sancţionaţi.

Facebook Comments