ITM Arad: Atenție la modificările aduse Codului Muncii

by Andreea Radu

În data de 14.11.2018, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 963, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre acestea se regăsesc Codul muncii și Legea privind ucenicia la locul de muncă.

Astfel, prin modificarea adusă Codului muncii se asigură cadrul necesar stabilirii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, diferențiat pe criteriile nivelului de studii și al vechimii în muncă.

În momentul de față, salariul minim brut are un cuantum unic, de 1.900 de lei, stabilit astfel de la 1 ianuarie 2018, fără să se facă vreo diferențiere.  Potrivit noilor reglementări, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili o majorare a acestuia în funcție de nivelul de studii și de vechimea în muncă.

Important de precizat este că, acolo unde există drepturi sau obligații ce depind de cuantumul salariului minim brut, raportarea se va face la salariul minim brut pe țară, nu la cel special pentru studii/vechime.

O altă modificare stabilește faptul că salariata are posibilitatea de a opta în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și  a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, iar încetarea de drept a contractului  individual de muncă, în acest caz, își va produce efecte la împlinirea vârstei de 65 ani. Potrivit noilor reglementări, angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile astfel prevăzute.

Reamintim totodată celor interesați faptul că, potrivit prevederilor Codului Muncii angajatorii au obligația sa elibereze, la solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, un extras din Registrul general de evidență a salariaților, datat și certificat pentru conformitate, sau o adeverință care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.

Totuși, din ce în ce mai multe persoane apelează la ITM pentru a intra în posesia unui asemenea document. ITM elibereaza un extras din Registru, dovadă a vechimii în muncă doar contra cost, față de angajator care nu percepe taxe, acest lucru intrând în obligațiile legale ale acestuia din urmă.

În ceea ce privește ucenicia la locul de muncă, modificările legislative se referă la perioada în care o persoană poate face ucenicie la o firmă, nivelurile de calificare precum și obținerea subvenției de stat lunară acordată firmelor pentru semnarea fiecărui contract de ucenicie.

Vechea reglementare stabilea durata unui contract de ucenicie, în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să fie pregătit ucenicul, de cel puțin 12 luni, 24 de luni  sau de 36 de luni. Pe lângă duratele contractelor de ucenicie permise anterior, o firmă va putea încheia un contract de ucenicie cu durata de 6 luni, dar doar pentru dobândirea competențelor corespunzătoare cunoștințelor generale de bază, pentru cei cu studii primare.

Aceste modificari intră în vigoare de la data publicării lor în Monitorul Oficial, adică din data de 14 noiembrie 2018.

Facebook Comments