ITM Arad anunță controale la firme, în vederea limitării răspândirii virusului COVID-19

by Andreea Radu

În perioada 10.11.2020 – 24.11.2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au fost implicați în acțiunea de control de tip Campanie Națională, care a avut ca obiectiv principal verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, grupul țintă constituindu-l angajatorii cu un număr de peste 50 de angajați.

În contextul asigurării în continuare a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu SARS-CoV, a unui mediu de muncă sigur pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, acțiunea de control a urmărit în principal verificarea și conștientizarea angajatorilor cu privire la importanța aplicarii legislației care reglementează stabilirea unor programe de lucru individualizate, prestarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă acolo unde specificul activității permite.

De asemenea, s-au efectuat verificări asupra modului în care sunt respectate dispozițiile legale de către angajatorii care au un număr mai mare de 50 de salariați, din domeniile în care nu este posibilă munca la domiciliu sau telemunca, cu precădere asupra organizării programului de lucru, astfel încât personalul să fie împărțit în grupe, care să înceapă, respectiv să termine activitatea, la o diferență de cel puțin o oră, astfel încât, să nu se producă aglomerarea transportului public, în măsura în care acesta este utilizat.

 

Atenție deosebită s-a acordat modului în care angajatorii au organizat spațiile de lucru, cele destinate servirii mesei de către lucrători, modului în care se efectuează transportul lucrătorilor de la locul de muncă la domiciliu și invers, identificării neconformităților în domeniul securității și sănătății în muncă și nu în ultimul rând, identificării si combaterii muncii nedeclarate.

Pe întreg parcursul acțiunii desfășurate, inspectorii de muncă au readus în atenția angajatorilor dar și a lucrătorilor, importanța respectării normelor legale, atât din domeniul securității și sănătății în muncă cât și din domeniul relațiilor de muncă, faptul că o conduită corespunzătoare asigură desfășurarea în condiții optime a activității și pe cale de consecință obținerea de beneficii.

Angajatorii la care s-au constatat nereguli au primit îndrumări din partea inspectorilor de muncă, care au stabilit totodată, prin procesele verbale de control, măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

Au fost sancționați contravențional doar angajatorii la care au fost constatate nereguli grave.

Ținând seama de receptivitatea și deschiderea spre informare a angajatorilor și lucrătorilor la care s-au efectuat controale, putem opina că acțiunea desfășurată de inspectorii de muncă și-a atins obiectivele propuse, fiind conștientizată unanim importanța respectării normelor legale, aceasta fiind de altfel garantul asigurării unui mediu de muncă legal și sigur.

 

Biroul de presă al ITM Arad

Facebook Comments