ITM Arad: Acțiuni de control în cadrul Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă 2022

by Florian Popa

Întrucât în această perioadă se desfășoară la nivel european acțiuni dedicate Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă 2022 – Afecțiunile musculo- scheletice (AMS), sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, prin inspectorii de muncă, a întreprins acțiuni de informare, conștientizare și verificare la angajatorii de pe raza județului Arad.

Acțiunile au vizat angajatorii și lucrătorii din sectorul public cât și din cel privat, care prestează activități de asistență medicală și asistență socială, activități de transport și curierat, coafură și frizerie, activități în sectorul construcțiilor precum și în domeniul industriei alimentare și a băuturilor, în aceste domenii existând probabilitate mai mare de apariție a afecțiunilor musculo-scheletice.

Au fost avute în vedere riscurile care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS) precum și măsurile luate de către angajatori în vederea prevenirii lor.

Obiectivele stabilite au urmărit în primul rând conștientizarea angajatorilor și a lucrătorilor cu privire la necesitatea implementării măsurilor de securitate și sănătate în muncă, cu precădere a celor care vizează prevenirea afecțiunilor musculo-scheletice, conștientizarea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apariției afecțiunilor musculo-scheletice și nu în ultimul rând accesul la informațiile legate de prevenirea expunerii lucrătorilor la acest tip de afecțiuni.

Afecțiunile musculo-scheletice afectează de regulă spatele, gâtul, umerii, membrele superioare, membrele inferioare, în această categorie intrând și leziunile sau afecțiunile articulațiilor precum și a altor țesuturi.

Majoritatea afecțiunilor musculo-scheletice se dezvoltă în timp, acestea neavând o cauza unică, fiind adesea provocate de diverși factori care acționează combinat cum ar fi manipularea maselor prin mișcări de aplecare și răsucire, mișcări repetitive sau energice, poziții incomode, statice, munca accelerată, șederea sau statul în picioare pe perioadă îndelungată în aceeași poziție.

De asemenea, este știut faptul că afecțiunile musculo –scheletice fac parte din categoria bolilor profesionale, astfel că factorii implicați în procesul muncii trebuie să depună eforturi susținute pentru combaterea acestora.

Pe parcursul acțiunilor, inspectorii de muncă au înmânat lucrătorilor chestionare spre a fi completate, scopul declarat fiind acela de identificare a riscurilor în mediul de muncă, în special a celor legate de expunerea la afecțiunile musculo-scheletice.

Conchidem că aplicarea măsurilor de prevenire adecvate poate avea ca rezultat combaterea afecțiunilor musculo-scheletice iar în cazul lucrătorilor care suferă deja de aceste afecțiuni, provocarea este aceea de a le menține capacitatea de muncă, de a-i face să continue să lucreze şi, acolo unde este cazul, de a-i reintegra la locul de muncă.

Facebook Comments