ITM Arad a verificat unitățile de asistență spitalicească din județ

by Adrian Pavel

În perioada 03 aprilie – 29 noiembrie 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad au efectuat acțiuni de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă, în activități referitoare la asistență medicală umană.
Acțiunea, de tip Campanie națională, a vizat în principal respectarea prevederilor legale cu privire la pericolele de îmbolnăviri profesionale și expunerea lucrătorilor la un grad ridicat de risc, transmiterea de boli contagioase, riscuri chimice, fizice, biologice, mecanice etc., precum și la modul de manipulare a maselor și greutăților.
Accent a fost pus și pe creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în activități referitoare la sănătatea umană.
Pe parcursul acțiunii de control au fost identificate și verificate 11 unități spitalicești, iar pentru deficiențele constatate, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă, au dispus măsuri de remediere a acestora.
Angajatorii au fost atenționați cu privire la principalele riscuri în domeniul sănătății și securității în muncă pentru aceste activități, în speță, obligația de a adapta și aplica măsuri de prevenire și metode de lucru care să asigure îmbunătățirea nivelului securității și sănătății la locurile de muncă, de a efectua verificări periodice pentru echipamentele de muncă pentru care este necesară asigurarea exploatării fără pericole, echipamente aflate sub incidența unor dispoziții speciale.
Atât angajatorii cât și lucrătorii trebuie să conștientizeze că au obligația de a respecta toate dispozițiile care vizează protecția muncii, aceasta fiind de altfel o condiție esențială pentru un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment de natură să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților.

Facebook Comments