ITM Arad a luat „la ochi“ munca la negru din domeniul construcțiilor

by Andreea Radu

În săptămâna precedentă a avut loc o campanie de identificare a cazurilor de muncă nedeclarată și respectare a normelor de securitate și sănătate în muncă, la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. Controalele au avut loc atât la șantiere din municipiul Arad cât și la șantierele din județ și s-a desfășurat pe toată perioada zilei. Rezultatele campaniei au dovedit că încă și la ora actuală, după atâtea informări și verificări efectuate de ITM Arad, există în continuare fenomenul de muncă nedeclarată și sunt depistate abateri de la legislația securității și sănătății în muncă.

Astfel, la numai 24 de locații în care erau organizate șantiere temporare, au fost depistate un număr de 13 persoane care prestau ”la negru”. Drept urmare, s-au aplicat amenzi, numai pentru munca nedeclarată, în valoare de 220.000 lei. Totodată, și persoanelor care prestau muncă nedeclarată le-au fost aplicate sancțiuni pe persoană fizică, în valoare de 3500 lei. Pe linia securității și sănătății în muncă, au fost depistate nereguli în ceea ce privește purtarea echipamentului individual de protecție, schelele neconforme, instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor, lipsa verificărilor medicale la angajare sau periodice, lipsa semnalizării de securitate etc. Și pe linia securității și sănătății în muncă au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 15.000 lei.

Se știe prea bine, atât din mass-media locală cât și din informările permanente realizate de către ITM Arad, că persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială cum ar fi lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă (de exemplu dreptul la concediu de odihnă remunerat su concediu medical), lipsa dreptului le pensie și la indemnizație de șomaj). Persoana care prestează munca nedeclarată nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului. Totodată și anagajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru eventualele prejudicii produse de acesta. Totodată, în cazul nefericit al producerii unui accident de muncă (lucru foarte posibil datorită riscurilor din activitatea de construcții), lucrătorul ”la negru” nu beneficiază de fondurile din asigurările de accidentare și îmbolnăvire profesională acordate de statul român.

Reamintim atât angajatorilor cât și lucrătorilor, că amenzile contravenționale pentru prestarea muncii fără forme legale sunt foarte mari, fiind pasibili de amendă atât angajatorul cât și lucrătorul, astfel că pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, angajatorul este sancționat cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată iar lucrătorul ce prestează muncă fără contract riscând între 500 lei și 1000 lei, amendă aplicată pe persoană fizică.

S-a verificat în continuare, atât timp câ situația de fapt o va impune,și modul de aplicare a prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Amintim că, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, sancțiunea pentru nerespectarea de către conducătorii operatorilor economici a condițiilor privind luarea  de măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc (limitarea răspândirii COVID-19) este între 1000 și 5000 lei. Și aici au fost depistate nereguli în ceea ce privește purtarea măștii de protecție în spații închise, nerespectarea regulilor de igienă, nerespectarea distanțării fizice etc.

 

Facebook Comments

Centrul de preferințe pentru confidențialitate