ITM ARAD A APLICAT AMENZI PENTRU NEDEPUNEREA REGISTRULUI CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

by Paula Craciun

În ultimele două luni, inspectorii de muncă ai ITM Arad au aplicat un număr de 41 de sancţiuni contravenţionale pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.

Pe această cale, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, potrivit HG 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă fără ca amenda să depăşească suma de 50.000 lei (art. 9 lit. a din HG 500/2011).

Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. Totodată, în conformitate cu prevederile H.G. 500/2011, angajatorii au posibilitatea să apeleze în baza unor contracte de prestări-servicii la prestatori de servicii pentru completarea şi transmiterea registrului, situaţie în care angajatorii au obligaţia de a informa în scris inspectoratele teritoriale de muncă despre încheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului.

Precizăm faptul că potrivit H.G. 500/2011, atât angajatorii cât şi prestatorii care operează efectiv în registru au obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaţilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Facebook Comments