Inspectorii de muncă arădeni au făcut mai multe controale în construcții

by Cristian Dobre

În această perioadă are loc o campanie de identificare a cazurilor de muncă nedeclarată și respectare a normelor de securitate și sănătate în muncă, la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. Controalele au loc atât la șantierele din municipiul Arad cât și la șantierele din județ și se desfășoară pe toată perioada zilei. Se știe prea bine, atât din mass-media locală cât și din informările permanente realizate de către ITM Arad, că persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecție socială cum ar fi lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă (de exemplu dreptul la concediu de odihnă remunerat sau concediu medical), lipsa dreptului la pensie și la indemnizație de șomaj). Persoana care prestează muncă nedeclarată nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului. Totodată și angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru eventualele prejudicii produse de acesta. Totodată, în cazul nefericit al producerii unui accident de muncă (lucru foarte posibil datorită riscurilor din activitatea de construcții), lucrătorul ”la negru” nu beneficiază de fondurile din asigurările de accidentare și îmbolnăvire profesională acordate de statul român.  Se verifică în continuare, atât timp cât situația de fapt o va impune, modul de aplicare a prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. Amintim, că în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, sancțiunea pentru nerespectarea de către conducătorii operatorilor economici a condițiilor privind luarea  de măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc (limitarea răspândirii COVID-19) este între 1000 și 5000 lei.

Reamintim celor angrenați în procesul muncii, că amenzile contravenționale pentru prestarea muncii fără forme legale sunt foarte mari, fiind pasibili de amendă atât angajatorul cât și lucrătorul, astfel că pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, angajatorul este sancționat cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, lucrătorul ce prestează muncă fără contract riscând între 500 lei și 1000 lei, amendă aplicată pe persoană fizică.

Facebook Comments