INCEPUTUL POSTULUI MARE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA DIN ARAD

by Cosmin Mihuta

Urmând tradiţia Facultăţii de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor acestei instituţii de învăţământ universitar. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al fiecărei dimineţi, în serile acestei săptămâni a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu câte o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala din Triod. Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părintele duhovnic al Facultăţii împreună cu părinţii profesori. La sfârşitul slujbei, câte un părinte profesor al Facultăţii a adresat în fiecare seară studenţilor şi credincioşilor din biserică câte un cuvânt duhovnicesc, îndrumându-i pe calea Postului celui Mare. Astfel, luni seara a vorbit studenţilor şi credincioşilor părintele conf. dr. Teodor Baba, care s-a referit la iconomia mântuirii neamului omenesc aşa cum se reflectă aceasta în paginile Vechiului Testament.

Marţi seara, după partea a doua a Canonului celui Mare împreunat cu Pavecerniţa, părintele lect. dr. Lucian Farcaşiu s-a referit la semnificaţia duhovnicească a cuvântului din Eclesiast: „Este o vreme să taci şi este o vreme să grăieşti” (Eclesiast 3, 7), tâlcuind din perspectivă biblică şi patristică valoarea tăcerii dar şi a grăirii cu folos.

Miercuri seara, a treia parte a Canonului şi slujba Pavecerniţei a fost săvârşită de părinţii profesori slujitori la Paraclisul Facultăţii, în prezenţa Întâistătătorului Eparhiei Aradului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu. La sfârşitul slujbei, Înalt Prerasfinţia Sa a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia duhovnicească şi liturgică a acestei prime săptămâni a Postului celui Mare. Meditaţia duhovnicească a Înaltpreasfinţiei Sale a avut în vedere în mod special structura profund duhovnicească a slujbei Canonului celui Mare, care reprezintă un adevărat îndrumar de trăire în această perioadă, îndemnându-ne la pocăinţă. De altfel, în cuvântul său, Părintele Arhiepiscop a oferit o adevărată însoţire liturgică şi duhovnicească la conţinutul bogat al acestei slujbe a Canonului şi în general la perioada de început a Postului celui Mare. Referindu-se la conţinutul Canonului celui Mare ca şi expresie a pocăinţei sufletului, Înaltpreasfinţia Sa a îngemănat tema pocăinţei cu cea a Sfintei Taine a Mărturisirii şi a Sfintei Împărtăşanii, în contextul temei generale a anului, dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii noastre celor două Sfinte Taine. La sfârşitul meditaţiei duhovniceşti Înaltpreasfinţia Sa a împărtăşit cuvântul de binecuvântare arhierească studenţilor şi credincioşilor prezenţi în biserică.

Joi seara, ultima parte a slujbei Canonului celui Mare şi a Pavecerniţei a fost săvârşită de către părinţii profesori slujitori la Paraclisul Facultăţii, cuvântul de învăţătură fiind rostit de către părintele duhovnic al Facultăţii, Ioan Lazăr, care s-a referit la temeiurile postului în Vechiul şi Noul Testament, precum şi la valenţele duhovniceşti ale faptului postirii.

În seara de vineri, după slujba Pavecerniţei Mari, a adresat un bogat cuvânt duhovnicesc studenţilor părintele asist. dr. Ştefan Negreanu, care s-a referit la încrederea în Dumnezeu şi lucrarea acesteia în viaţa noastră duhovnicească.

Nădăjduim într-o întărire duhovnicească pe calea postirii care va rodi în bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului, atât a noastră a profesorilor, cât şi a studenţilor, prin împărtăşirea de harul slujbelor săvârşite acum la început de post, cât şi din cuvintele duhovniceşti din aceste seri binecuvântate.

Facebook Comments