GUVERNUL ŞI-A ÎNDEPLINIT OBIECTIVUL: DEFICIT BUGETAR DE 2,5% LA FINELE LUI 2013

by Sida Voicu

Execuţia bugetară s-a încheiat anul trecut cu un deficit de 2,5% din PIB, Guvernul încadrându-se în ţinta convenită cu FMI şi Comisia Europeană, în condiţiile reducerii ponderii veniturilor şi cheltuielilor în PIB, fiecare cu 0,9 puncte procentuale.

„Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013 s-a încheiat cu un deficit de 15,77 miliarde lei, respectiv 2,5% din PIB, încadrându-se în ţinta stabilită, de 15,9 miliarde lei (2,5% din PIB), ca obiectiv al politicii bugetare pe acest an şi aprobată la ultima rectificare bugetară”, arată Ministerul Finanţelor.

După primele 11 luni, deficitul a fost de 9,8 miliarde de lei, respectiv 1,56% din PIB, astfel că în luna decembrie cheltuielile au depăşit veniturile cu 6 miliarde de lei.

Autorităţile române au negociat cu FMI în luna noiembrie o nouă ţintă de deficit pentru acest an, în creştere de la 2,3% la 2,5% din PIB, diferenţă care să se refledcte exclusiv în cheltuieli suplimentare pentru co-finanţarea proiectelor realizate din fonduri europene.

„Deficitul pe anul 2013 s-a menţinut la acelaşi nivel ca cel din 2012, respectiv 2,5% din PIB, în condiţiile în care au fost plătite arierate în domeniul sănătăţii şi în administraţia locală (+0,4 puncte procentuale din PIB), au fost reîntregite salariile personalului din sectorul bugetar (+0,5 puncte procentuale din PIB), iar sumele alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor finanţate din fonduri europene au crescut cu 1,6 miliarde lei faţă de anul precedent (+0,14 puncte procentuale din PIB), în special pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România”, menţionează Finanţele.

Veniturile bugetului general, în sumă de 200 miliarde de lei, respectiv 32% din PIB, au fost cu 3,6% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar au scazut ca pondere în PIB cu 0,9 puncte procentuale.

Cheltuielile au urcat în termeni nominali cu 3,8% comparativ cu 2012 şi au ajuns la 215,8 miliarde de (34,5% din PIB). Ca pondere în PIB, cheltuielile au scăzut cu 0,9 puncte procentuale ca urmare a reducerii cheltuielilor cu dobânzile (0,1 puncte), subvenţiile (0,2 puncte) şi asistenţa socială (0,5 puncte).

Încasările din impozitul pe profit au urcat cu 0,7% faţă de 2012, iar cele din impozitul pe venit cu 6,5% datorită creşterii veniturilor salariale ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar, a creşterii punctului de pensie şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013 şi respectiv 1 iulie 2013.

Veniturile din TVA au crescut cu 2,6%, în timp ce veniturile din accize au fost mai mari cu 4,2%, influenţate de majorarea accizei la motorină, bere şi ţigarete, precum şi de cursul de schimb luat în calcul la plata taxelor.

Veniturile nefiscale s-au redus faţă de anul precedent cu cu 1,45 miliarde de lei, în principal ca urmare a reducerii încasarilor din vărsămintele BNR.

Creşteri semnificative au fost înregistrate la veniturile din dividende (+307,1 milioane de lei), taxa pe utilizarea bunurilor (+916,6 milioane de lei lei, în principal datorită încasării taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio), precum şi din sumele din vânzarea certificatelor de emisie (+270,7 milioane de lei).

Încasările din contribuţiile de asigurări sociale au fost mai mari cu 5,3%, susţinute de creşterea veniturilor salariale.

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate, cu 7,2 %, taxe pe utilizarea bunurilor şi autorizarea utilizării bunurilor, cu 3,9%, şi venituri nefiscale, cu 3,9%.

 

Mai multe: http://www.mediafax.ro/economic/deficit-bugetar-de-2-5-la-finele-anului-veniturile-si-cheltuielile-au-scazut-ca-pondere-in-pib-11983171

Facebook Comments